Aktualności

XI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki θβℓιcℤε

Serdecznie zachęcamy do udziału w XI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki θβℓιcℤε, która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2024 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to jedna z największych takich inicjatyw w całej Polsce. Tematyka konferencji obejmuje przeróżne dziedziny matematyki, zarówno teoretycznej, jak i stosowanej. W tym roku zaplanowano także specjalny blok informatyczny!

Zapraszamy wszystkich studentów matematyki, doktorantów i inne osoby zainteresowane matematyką i informatyką. Więcej informacji na stronie:
https://oblicze.edu.pl/konferencja/ 

Requiescat in pace

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 stycznia 2024 roku, w wieku 87 lat, zmarł prof. dr. hab. inż. Aleksander Waszak, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, wieloletni kierownik Zakładu Metod Numerycznych, skarbnik Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1975-1977 oraz członek Zarządu OP PTM w latach 1977-1991.

Prof. Aleksander Waszak w latach 1954–1959 studiował matematykę na UAM, a w latach 1962–1966 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Doktoryzował się w roku 1967 – promotorem był Władysław Orlicz. Habilitował się w roku 1973. Profesorem nadzwyczajnym został w roku 1990, a profesorem zwyczajnym w roku 1992. Pracował na UAM w latach 1960–2006 oraz na 1/3 etatu w latach 2007–2011. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UAM. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły analizy funkcjonalnej, teorii sumowalności, przestrzeni ciągowych i przestrzeni funkcji mierzalnych. Opublikował 74 prace badawcze oraz 2 podręczniki akademickie. Wypromował 5 doktorów. Otrzymał trzykrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1974, 1977, 1983). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979).
 
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 9 stycznia 2024 roku, o godz. 12:00 na cmentarzu Naramowice przy ul. Jasna Rola.

Wcześniej o godz. 11.00 odbędzie się msza św. w Kościele Jana Pawła II przy ul. Mołdawskiej w intencji Pana Profesora.

Niech spoczywa w pokoju.

XI konkurs KOALA

https://koala.poznan.pl/koala11.pngW grudniu 2023 r. rozpoczęły się zapisy do XI drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Pierwszy etap rozpoczyna się 4 stycznia 2024 r. Udział jest bezpłatny. Konkurs jest współorganizowany przez Oddział Poznański PTM.

Szczegóły, w tym zasady zapisów, regulamin i harmonogram, znajdują się na stronie https://koala.poznan.pl

Requiescat in pace

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 listopada 2023 roku, w wieku 79 lat, zmarł prof. dr hab. Lech Drewnowski, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Lech Drewnowski był wybitnym specjalistą w zakresie analizy funkcjonalnej i teorii miary (badania struktury przestrzeni liniowo-topologicznych i miar wektorowych). Całe swoje życie zawodowe związał z UAM. Tutaj rozpoczął pracę w 1966 roku, obronił pracę doktorską w 1971 roku, uzyskał habilitację w 1975 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1985 roku, a profesora zwyczajnego w 1991 roku. W latach 1987-1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki, a w latach 1980-2014 był kierownikiem Zakładu Analizy Funkcjonalnej. Wypromował wielu doktorów, był autorem ponad 120 prac.

Uchwałę o odnowieniu doktoratu prof. Lecha Drewnowskiego Senat UAM podjął w dniu 28 lutego 2022 roku, a sama uroczystość odbyła się 7 listopada 2022 roku w Collegium Minus.

Prof. Lech Drewnowski był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1971 roku. Został laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków w 1972 roku i Nagrody im. Stefana Banacha w 1977 roku.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 30 listopada 2023 roku, o godz. 12:00, na cmentarzu Miłostowo (od strony ul. Warszawskiej).

Niech spoczywa w pokoju.

Nowy członek OP PTM

Dnia 1 czerwca 2023 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego została przyjęta Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska.

Serdecznie gratulujemy!

Nowy członek OP PTM

Dnia 1 stycznia 2023 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego została przyjęta Agnieszka Lach.

Serdecznie gratulujemy!

 

Wybory Władz Oddziału Poznańskiego

Dnia 29 listopada 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz Oddziału na kadencję 2023-2025. Podczas zebrania przedstawione zostały również sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu OP PTM w latach 2020-2022 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W głosowaniu tajnym członkowie Oddziału uczestniczący w Walnym Zebraniu opowiedzieli się jednomyślnie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTM.

Szczegółowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

    Prezes: Mieczysław Cichoń
    Wiceprezes: Małgorzata Bednarska-Bzdęga
    Sekretarz: Alina Gleska
    Skarbnik: Marcin Anholcer
    Członkowie Zarządu OP PTM:
        Edyta Juskowiak
        Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
        Augustyn Markiewicz
        Bartosz Naskręcki
    Komisja Rewizyjna:
        Marcin Borkowski
        Albert Kubzdela
        Aneta Sikorska-Nowak
    Delegaci:
        Marcin Anholcer
        Małgorzata Bednarska-Bzdęga
        Marcin Borkowski
        Mieczysław Cichoń
        Alina Gleska
        Maciej Grześkowiak
        Augustyn Markiewicz
        Wacław Marzantowicz
    Zastępcy Delegatów:
        Daria Bugajewska
        Jerzy Jaworski
        Edyta Juskowiak
        Piotr Maćkowiak
        
        Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM ważność wyborów nowych Władz Oddziału została zatwierdzona przez Komisję Wyborczą PTM.

X konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

https://koala.poznan.pl/koala9.png5 grudnia 2022 roku rozpoczęły się zapisy do X drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Pierwszy etap rozpoczyna się 5 stycznia 2023 roku. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy również uczniów z Ukrainy – zadania będą miały wersję ukraińską. Konkurs jest współorganizowany przez Oddział Poznański PTM i objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. X edycję dofinansowała Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegóły, w tym zasady zapisów, regulamin i harmonogram, znajdują się na stronie:
https://koala.poznan.pl

Wyniki wyborów do ZG PTM

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu walnym PTM w dniu 19.11.2022 roku dokonano wyboru władz centralnych PTM na kadencję 2023-2025. Prezesem został ponownie prof. Jacek Miękisz, całe wyniki wyborów na stronie https://www.ptm.org.pl/sites/default/files/komunikat_nr_4_kw_ptm_24-11-2022_0.pdf

Chcielibyśmy pogratulować wyboru do władz centralnych przedstawicielom naszego Oddziału Poznańskiego: kol. Jerzemu Jaworskiemu do Sądu Koleżeńskiego PTM, kol. Marcinowi Borkowskiemu do Komisji Rewizyjnej PTM oraz kol. Bartoszowi Naskręckiemu do Zarządu Głównego PTM.

Delegaci i Zarząd Oddziału Poznańskiego PTM

 

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 następna »