Aktualności

Nowy członek OP PTM

Dnia 1 czerwca 2023 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego została przyjęta Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska.

Serdecznie gratulujemy!

Nowy członek OP PTM

Dnia 1 stycznia 2023 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego została przyjęta Agnieszka Lach.

Serdecznie gratulujemy!

 

Wybory Władz Oddziału Poznańskiego

Dnia 29 listopada 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz Oddziału na kadencję 2023-2025. Podczas zebrania przedstawione zostały również sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu OP PTM w latach 2020-2022 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W głosowaniu tajnym członkowie Oddziału uczestniczący w Walnym Zebraniu opowiedzieli się jednomyślnie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTM.

Szczegółowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

    Prezes: Mieczysław Cichoń
    Wiceprezes: Małgorzata Bednarska-Bzdęga
    Sekretarz: Alina Gleska
    Skarbnik: Marcin Anholcer
    Członkowie Zarządu OP PTM:
        Edyta Juskowiak
        Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
        Augustyn Markiewicz
        Bartosz Naskręcki
    Komisja Rewizyjna:
        Marcin Borkowski
        Albert Kubzdela
        Aneta Sikorska-Nowak
    Delegaci:
        Marcin Anholcer
        Małgorzata Bednarska-Bzdęga
        Marcin Borkowski
        Mieczysław Cichoń
        Alina Gleska
        Maciej Grześkowiak
        Augustyn Markiewicz
        Wacław Marzantowicz
    Zastępcy Delegatów:
        Daria Bugajewska
        Jerzy Jaworski
        Edyta Juskowiak
        Piotr Maćkowiak
        
        Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM ważność wyborów nowych Władz Oddziału została zatwierdzona przez Komisję Wyborczą PTM.

X konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

https://koala.poznan.pl/koala9.png5 grudnia 2022 roku rozpoczęły się zapisy do X drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Pierwszy etap rozpoczyna się 5 stycznia 2023 roku. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy również uczniów z Ukrainy – zadania będą miały wersję ukraińską. Konkurs jest współorganizowany przez Oddział Poznański PTM i objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. X edycję dofinansowała Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegóły, w tym zasady zapisów, regulamin i harmonogram, znajdują się na stronie:
https://koala.poznan.pl

Wyniki wyborów do ZG PTM

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu walnym PTM w dniu 19.11.2022 roku dokonano wyboru władz centralnych PTM na kadencję 2023-2025. Prezesem został ponownie prof. Jacek Miękisz, całe wyniki wyborów na stronie https://www.ptm.org.pl/sites/default/files/komunikat_nr_4_kw_ptm_24-11-2022_0.pdf

Chcielibyśmy pogratulować wyboru do władz centralnych przedstawicielom naszego Oddziału Poznańskiego: kol. Jerzemu Jaworskiemu do Sądu Koleżeńskiego PTM, kol. Marcinowi Borkowskiemu do Komisji Rewizyjnej PTM oraz kol. Bartoszowi Naskręckiemu do Zarządu Głównego PTM.

Delegaci i Zarząd Oddziału Poznańskiego PTM

 

Festiwal Matematyki w Kórniku 2022

Zapraszamy wszystkich na „Festiwal matematyki” w Kórniku, który odbędzie się dnia 15 października 2022 roku w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu.

Wiele ciekawych atrakcji dla starszych i młodszych!

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/KORNIK2022.jpg

Requiescat in pace

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 sierpnia 2022 r. w wieku 76 lat zmarła
emerytowana nauczycielka akademicka Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej, dr Aleksandra Wyrwińska.

Dr Aleksandra Wyrwińska całe swoje życie zawodowe poświęciła Politechnice Poznańskiej. Była bardzo zaangażowana w organizację procesu dydaktycznego w Instytucie Matematyki oraz w działalność w organach centralnych. Decyzją Wiceministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki została wielokrotnie powołana na funkcję sekretarza Zespołu Przedmiotów Podstawowych Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów Technicznych dla Pracujących na okres kilku kadencji Zespołu (1977–1983). Natomiast w latach 1986–1989 pełniła funkcję sekretarza Podzespołu Podstawowych Nauk Technicznych w ramach Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Nauk Ścisłych na podstawie powołania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1971 r. pełniła funkcję Komendanta OHP. Przez trzy kadencje, w latach 1974–1981, pełniła funkcję Sekretarza Rady Oddziałowej ZNP przy Instytucie Matematyki PP. W okresie od 1 września 1992 do 29 lutego 2008 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki. Do 2015 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Otrzymała różne nagrody i odznaczenia, w tym trzykrotnie Nagrodę MNSzWiT (1980, 1981, 1982) za pełnienie funkcji sekretarza Zespołu Przedmiotów Podstawowych, Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1988), Złoty Krzyż Zasługi (1990) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002).

Pożegnanie Pani dr Aleksandry Wyrwińskiej odbędzie się 30 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 podczas mszy w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. Jej prochy zostaną złożone tego samego dnia po uroczystości rozpoczynającej się o godzinie 11:50 na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Niech spoczywa w pokoju.

Wyniki IX konkursu matematyczno-informatycznego KOALA

11 kwietnia 2022 roku zakończyła się IX edycja drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, współorganizowanego przez OP PTM. W kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 35 w Poznaniu, zaś w kategorii szkół ponadpodstawowych -- drużyna XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W wersji programistycznej konkursu zwyciążyła drużyna Infinity z VIII LO w Poznaniu. W tegorocznym konkursie KOALA wzięło udział ok. 300 uczniów (73 drużyny) z wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Requiescat in pace

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci w dniu 17.03.2022 roku profesora Jaroslava Kurzweila, wielkiego czeskiego matematyka i wspaniałego człowieka. Profesor Kurzweil od lat był związany również z Polską i Poznaniem.

W roku 1953 przyjechał do prof. Władysława Orlicza w Poznaniu. Pod kierunkiem Orlicza Kurzweil skupił się na operacjach analitycznych na przestrzeniach Banacha. Dzięki Orliczowi Kurzweil mógł prezentować swoje wyniki na innych polskich uniwersytetach, a następnie zostały one opublikowane w czasopiśmie Studia Mathematica. Podczas pobytu w Poznaniu Kurzweil nawiązał także kontakty z uczniami Orlicza – Jerzym Albrychtem i Andrzejem Alexiewiczem. O wpływie prof. Orlicza na dalszą karierę Kurzweila świadczy ich wzajemna korespondencja.

https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/148925/MathBohem_146-2021-2_1.pdf

Bardzo ciekawy artykuł dotyczący prof. Kurzweila można znaleźć w czasopiśmie Antiquitates Mathematicae (serdeczne podziękowania dla prof. Lecha Maligrandy, który podzielił się z nami tą wiedzą):
 
Tomáš Pavlíček, Barbora Kulawiaková, The Training of the Czech Mathematician Jaroslav Kurzweil with Władysław Orlicz in Poland, Antiq. Math. 15 (2021), 181-206.

https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/antiquitates-mathematicae/article/view/7078/6534

Więcej zdjęć można znaleźć tutaj:

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/kurzweil4a.png

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/kurzweil6a.png

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/kurzweilA.png

Zarówno wyniki naukowe, jak i zorganizowany cykl konferencji EQUADIFF na zawsze pozostaną spuścizną prof. Kurzweila. Żegnamy wspaniałego matematyka i człowieka.

Niech spoczywa  w pokoju.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 następna »