Aktualności

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego z głębi serca życzmy błogosławionych, spokojnych oraz radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Kolejny zaś Rok 2020 niech przyniesie Państwu dni pełne zdrowia i szczęścia, wypełnione sukcesami zawodowymi zarówno w pracy badawczej jak i dydaktycznej.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Wybory Władz Oddziału Poznańskiego PTM

Dnia 19 listopada 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz Oddziału na kadencję 2020-2022. Podczas zebrania przedstawione zostały również sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie zaopiniowała działalność ZOP PTM w latach 2017-2019 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W głosowaniu tajnym członkowie Oddziału uczestniczący w Walnym Zebraniu opowiedzieli się jednomyślnie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTM.

Szczegółowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 • Prezes: Mieczysław Cichoń
 • Wiceprezes: Daria Bugajewska
 • Sekretarz: Alina Gleska
 • Skarbnik: Marcin Anholcer
 • Członkowie Zarządu OP PTM:
  • Małgorzata Bednarska-Bzdęga
  • Karol Gajda
  • Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
  • Augustyn Markiewicz
 • Komisja Rewizyjna:
  • Jerzy Jaworski
  • Albert Kubzdela
  • Małgorzata Migda
 • Delegaci:
  • Marcin Anholcer
  • Małgorzata Bednarska-Bzdęga
  • Daria Bugajewska
  • Mieczysław Cichoń
  • Karol Gajda
  • Alina Gleska
  • Jerzy Jaworski
  • Wacław Marzantowicz
  • Paweł Mleczko
 • Zastępcy Delegatów:
  • Marcin Borkowski
  • Edyta Juskowiak
  • Piotr Kasprzak
  • Piotr Maćkowiak
  • Augustyn Markiewicz
  • Janusz Migda
  • Małgorzata Migda
  • Bartosz Naskręcki
  • Ryszard Urbański

Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM ważność wyborów nowych Władz Oddziału musi jeszcze zostać stwierdzona przez Komisję Wyborczą PTM.

VII konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

3 stycznia 2020 r. rozpocznie się 7. edycja drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.  Konkurs organizowany jest przez: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Projekt KOALA został w tym roku dofinansowany przez Fundację mBanku. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie koala.poznan.pl

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Z przyjemnością informujemy, że Złoty medal w XLI Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego otrzymał Kosma Kasprzak z XXXVIII Dwujęzycznego LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu za pracę "Uwagi na temat pewnych granic występujących w teorii funkcji prawie okresowych" napisaną pod opieką prof. dra hab. Dariusza Bugajewskiego.

Panom Kosmie Kasprzakowi oraz prof. dr. hab. Dariuszowi Bugajewskiemu serdecznie gratulujemy!

Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

W związku z końcem 3-letniej kadencji i wymogiem wyboru nowego zarządu oddziału do końca listopada br., Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 17:30 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu.

Proponuje się następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybory Prezesa Oddziału.
 10. Wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Delegatów na Zgromadzenie Delegatów.
 12. Wolne głosy i dyskusja.

Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej - 2019

W imieniu Oddziału Krakowskiego PTM oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki - edycja 2019. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2019r. Więcej informacji o konkrusie można znaleźć na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTM.

Informacja o konkursach Oddziału Krakowskiego PTM

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Jubileuszowym Roku Matematyki ogłosił trzy konkursy dla studentów:

Więcej informacji o konkursach i terminach nadsyłania prac można znaleźć na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTM.

Rozstrzygnięcie Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej - 2018

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki (edycja 2018) znalazły się dwie osoby wywodzące się z poznańskiego środowiska matematycznego:

 • trzecią nagrodę uzyskała absolwentka WMI UAM Pani mgr Agata Polowczyk za pracę pt. "Matematyka w szkole zawodowej",
 • wyróżnienie uzyskała absolwentka WMI UAM Pani lic. Magdalena Cieślak za pracę pt. "Ozoboty - Roboty edukacyjne, jako współczesna propozycja prowokowania aktywności uczniowskiej w ramach zajęć dodatkowych".

Obydwie prace zosały napisane pod kierunkiem Pani dr Edyty Juskowiak - członkini naszego Oddziału.

Paniom Agacie Polowczyk i Magdalenie Cieślak oraz Pani dr Edycie Juskowiak serdecznie gratulujemy!

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna »