Aktualności

Requiescat in pace

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 listopada 2023 roku, w wieku 79 lat, zmarł prof. dr hab. Lech Drewnowski, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Lech Drewnowski był wybitnym specjalistą w zakresie analizy funkcjonalnej i teorii miary (badania struktury przestrzeni liniowo-topologicznych i miar wektorowych). Całe swoje życie zawodowe związał z UAM. Tutaj rozpoczął pracę w 1966 roku, obronił pracę doktorską w 1971 roku, uzyskał habilitację w 1975 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1985 roku, a profesora zwyczajnego w 1991 roku. W latach 1987-1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki, a w latach 1980-2014 był kierownikiem Zakładu Analizy Funkcjonalnej. Wypromował wielu doktorów, był autorem ponad 120 prac.

Uchwałę o odnowieniu doktoratu prof. Lecha Drewnowskiego Senat UAM podjął w dniu 28 lutego 2022 roku, a sama uroczystość odbyła się 7 listopada 2022 roku w Collegium Minus.

Prof. Lech Drewnowski był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1971 roku. Został laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków w 1972 roku i Nagrody im. Stefana Banacha w 1977 roku.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 30 listopada 2023 roku, o godz. 12:00, na cmentarzu Miłostowo (od strony ul. Warszawskiej).

Niech spoczywa w pokoju.

Nowy członek OP PTM

Dnia 1 czerwca 2023 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego została przyjęta Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska.

Serdecznie gratulujemy!

Nowy członek OP PTM

Dnia 1 stycznia 2023 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego została przyjęta Agnieszka Lach.

Serdecznie gratulujemy!

 

Wybory Władz Oddziału Poznańskiego

Dnia 29 listopada 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz Oddziału na kadencję 2023-2025. Podczas zebrania przedstawione zostały również sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu OP PTM w latach 2020-2022 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W głosowaniu tajnym członkowie Oddziału uczestniczący w Walnym Zebraniu opowiedzieli się jednomyślnie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTM.

Szczegółowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

    Prezes: Mieczysław Cichoń
    Wiceprezes: Małgorzata Bednarska-Bzdęga
    Sekretarz: Alina Gleska
    Skarbnik: Marcin Anholcer
    Członkowie Zarządu OP PTM:
        Edyta Juskowiak
        Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
        Augustyn Markiewicz
        Bartosz Naskręcki
    Komisja Rewizyjna:
        Marcin Borkowski
        Albert Kubzdela
        Aneta Sikorska-Nowak
    Delegaci:
        Marcin Anholcer
        Małgorzata Bednarska-Bzdęga
        Marcin Borkowski
        Mieczysław Cichoń
        Alina Gleska
        Maciej Grześkowiak
        Augustyn Markiewicz
        Wacław Marzantowicz
    Zastępcy Delegatów:
        Daria Bugajewska
        Jerzy Jaworski
        Edyta Juskowiak
        Piotr Maćkowiak
        
        Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM ważność wyborów nowych Władz Oddziału została zatwierdzona przez Komisję Wyborczą PTM.

X konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

https://koala.poznan.pl/koala9.png5 grudnia 2022 roku rozpoczęły się zapisy do X drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Pierwszy etap rozpoczyna się 5 stycznia 2023 roku. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy również uczniów z Ukrainy – zadania będą miały wersję ukraińską. Konkurs jest współorganizowany przez Oddział Poznański PTM i objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. X edycję dofinansowała Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegóły, w tym zasady zapisów, regulamin i harmonogram, znajdują się na stronie:
https://koala.poznan.pl

Wyniki wyborów do ZG PTM

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu walnym PTM w dniu 19.11.2022 roku dokonano wyboru władz centralnych PTM na kadencję 2023-2025. Prezesem został ponownie prof. Jacek Miękisz, całe wyniki wyborów na stronie https://www.ptm.org.pl/sites/default/files/komunikat_nr_4_kw_ptm_24-11-2022_0.pdf

Chcielibyśmy pogratulować wyboru do władz centralnych przedstawicielom naszego Oddziału Poznańskiego: kol. Jerzemu Jaworskiemu do Sądu Koleżeńskiego PTM, kol. Marcinowi Borkowskiemu do Komisji Rewizyjnej PTM oraz kol. Bartoszowi Naskręckiemu do Zarządu Głównego PTM.

Delegaci i Zarząd Oddziału Poznańskiego PTM

 

Festiwal Matematyki w Kórniku 2022

Zapraszamy wszystkich na „Festiwal matematyki” w Kórniku, który odbędzie się dnia 15 października 2022 roku w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu.

Wiele ciekawych atrakcji dla starszych i młodszych!

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/KORNIK2022.jpg

Requiescat in pace

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 sierpnia 2022 r. w wieku 76 lat zmarła
emerytowana nauczycielka akademicka Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej, dr Aleksandra Wyrwińska.

Dr Aleksandra Wyrwińska całe swoje życie zawodowe poświęciła Politechnice Poznańskiej. Była bardzo zaangażowana w organizację procesu dydaktycznego w Instytucie Matematyki oraz w działalność w organach centralnych. Decyzją Wiceministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki została wielokrotnie powołana na funkcję sekretarza Zespołu Przedmiotów Podstawowych Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów Technicznych dla Pracujących na okres kilku kadencji Zespołu (1977–1983). Natomiast w latach 1986–1989 pełniła funkcję sekretarza Podzespołu Podstawowych Nauk Technicznych w ramach Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Nauk Ścisłych na podstawie powołania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1971 r. pełniła funkcję Komendanta OHP. Przez trzy kadencje, w latach 1974–1981, pełniła funkcję Sekretarza Rady Oddziałowej ZNP przy Instytucie Matematyki PP. W okresie od 1 września 1992 do 29 lutego 2008 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki. Do 2015 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Otrzymała różne nagrody i odznaczenia, w tym trzykrotnie Nagrodę MNSzWiT (1980, 1981, 1982) za pełnienie funkcji sekretarza Zespołu Przedmiotów Podstawowych, Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1988), Złoty Krzyż Zasługi (1990) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002).

Pożegnanie Pani dr Aleksandry Wyrwińskiej odbędzie się 30 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 podczas mszy w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. Jej prochy zostaną złożone tego samego dnia po uroczystości rozpoczynającej się o godzinie 11:50 na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Niech spoczywa w pokoju.

Wyniki IX konkursu matematyczno-informatycznego KOALA

11 kwietnia 2022 roku zakończyła się IX edycja drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, współorganizowanego przez OP PTM. W kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 35 w Poznaniu, zaś w kategorii szkół ponadpodstawowych -- drużyna XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W wersji programistycznej konkursu zwyciążyła drużyna Infinity z VIII LO w Poznaniu. W tegorocznym konkursie KOALA wzięło udział ok. 300 uczniów (73 drużyny) z wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 następna »