Aktualności

VII konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

3 stycznia 2020 r. rozpocznie się 7. edycja drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.  Konkurs organizowany jest przez: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Projekt KOALA został w tym roku dofinansowany przez Fundację mBanku. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie koala.poznan.pl

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Z przyjemnością informujemy, że Złoty medal w XLI Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego otrzymał Kosma Kasprzak z XXXVIII Dwujęzycznego LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu za pracę "Uwagi na temat pewnych granic występujących w teorii funkcji prawie okresowych" napisaną pod opieką prof. dra hab. Dariusza Bugajewskiego.

Panom Kosmie Kasprzakowi oraz prof. dr. hab. Dariuszowi Bugajewskiemu serdecznie gratulujemy!

Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

W związku z końcem 3-letniej kadencji i wymogiem wyboru nowego zarządu oddziału do końca listopada br., Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 17:30 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu.

Proponuje się następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybory Prezesa Oddziału.
 10. Wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Delegatów na Zgromadzenie Delegatów.
 12. Wolne głosy i dyskusja.

Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej - 2019

W imieniu Oddziału Krakowskiego PTM oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki - edycja 2019. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2019r. Więcej informacji o konkrusie można znaleźć na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTM.

Informacja o konkursach Oddziału Krakowskiego PTM

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Jubileuszowym Roku Matematyki ogłosił trzy konkursy dla studentów:

Więcej informacji o konkursach i terminach nadsyłania prac można znaleźć na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTM.

Rozstrzygnięcie Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej - 2018

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki (edycja 2018) znalazły się dwie osoby wywodzące się z poznańskiego środowiska matematycznego:

 • trzecią nagrodę uzyskała absolwentka WMI UAM Pani mgr Agata Polowczyk za pracę pt. "Matematyka w szkole zawodowej",
 • wyróżnienie uzyskała absolwentka WMI UAM Pani lic. Magdalena Cieślak za pracę pt. "Ozoboty - Roboty edukacyjne, jako współczesna propozycja prowokowania aktywności uczniowskiej w ramach zajęć dodatkowych".

Obydwie prace zosały napisane pod kierunkiem Pani dr Edyty Juskowiak - członkini naszego Oddziału.

Paniom Agacie Polowczyk i Magdalenie Cieślak oraz Pani dr Edycie Juskowiak serdecznie gratulujemy!

XXXIII Konferencja z Historii Matematyki

W dniach 27-30 maja 2019r. w Będlewie odbędzie się XXXIII Konferencja z Historii Matematyki. Szczególnie zapraszamy na dwa odczyty prof. dra hab. Lecha Maligrandy dotyczące m.in. ,,matematyki poznańskiej'':

 • Historia powstania przestrzeni Orlicza (poniedziałek 27 maja 2019r., godz. 900-1000),
 • Przestrzenie, które zawdzięczamy polskim matematykom (wtorek 28 maja 2019r., godz. 900-1000).

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM najserdeczniejsze życzenia pokoju i radości.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

I edycja Konkursu o Nagrodę PTKM

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce serdecznie zaprasza do składania kandydatur do I edycji Nagrody PTKM dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do dnia 30 września 2019 roku.

Regulamin konkursu, szczegółowe informacje oraz wzór formularza zgłoszeniowego można znaleźć na portalu Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.