Aktualności

Festiwal Matematyki w Kórniku 2022

Zapraszamy wszystkich na „Festiwal matematyki” w Kórniku, który odbędzie się dnia 15 października 2022 roku w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu.

Wiele ciekawych atrakcji dla starszych i młodszych!

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/KORNIK2022.jpg

Requiescat in pace

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 sierpnia 2022 r. w wieku 76 lat zmarła
emerytowana nauczycielka akademicka Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej, dr Aleksandra Wyrwińska.

Dr Aleksandra Wyrwińska całe swoje życie zawodowe poświęciła Politechnice Poznańskiej. Była bardzo zaangażowana w organizację procesu dydaktycznego w Instytucie Matematyki oraz w działalność w organach centralnych. Decyzją Wiceministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki została wielokrotnie powołana na funkcję sekretarza Zespołu Przedmiotów Podstawowych Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów Technicznych dla Pracujących na okres kilku kadencji Zespołu (1977–1983). Natomiast w latach 1986–1989 pełniła funkcję sekretarza Podzespołu Podstawowych Nauk Technicznych w ramach Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Nauk Ścisłych na podstawie powołania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1971 r. pełniła funkcję Komendanta OHP. Przez trzy kadencje, w latach 1974–1981, pełniła funkcję Sekretarza Rady Oddziałowej ZNP przy Instytucie Matematyki PP. W okresie od 1 września 1992 do 29 lutego 2008 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki. Do 2015 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Otrzymała różne nagrody i odznaczenia, w tym trzykrotnie Nagrodę MNSzWiT (1980, 1981, 1982) za pełnienie funkcji sekretarza Zespołu Przedmiotów Podstawowych, Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1988), Złoty Krzyż Zasługi (1990) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002).

Pożegnanie Pani dr Aleksandry Wyrwińskiej odbędzie się 30 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 podczas mszy w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. Jej prochy zostaną złożone tego samego dnia po uroczystości rozpoczynającej się o godzinie 11:50 na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Niech spoczywa w pokoju.

Wyniki IX konkursu matematyczno-informatycznego KOALA

11 kwietnia 2022 roku zakończyła się IX edycja drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, współorganizowanego przez OP PTM. W kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 35 w Poznaniu, zaś w kategorii szkół ponadpodstawowych -- drużyna XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W wersji programistycznej konkursu zwyciążyła drużyna Infinity z VIII LO w Poznaniu. W tegorocznym konkursie KOALA wzięło udział ok. 300 uczniów (73 drużyny) z wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Requiescat in pace

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci w dniu 17.03.2022 roku profesora Jaroslava Kurzweila, wielkiego czeskiego matematyka i wspaniałego człowieka. Profesor Kurzweil od lat był związany również z Polską i Poznaniem.

W roku 1953 przyjechał do prof. Władysława Orlicza w Poznaniu. Pod kierunkiem Orlicza Kurzweil skupił się na operacjach analitycznych na przestrzeniach Banacha. Dzięki Orliczowi Kurzweil mógł prezentować swoje wyniki na innych polskich uniwersytetach, a następnie zostały one opublikowane w czasopiśmie Studia Mathematica. Podczas pobytu w Poznaniu Kurzweil nawiązał także kontakty z uczniami Orlicza – Jerzym Albrychtem i Andrzejem Alexiewiczem. O wpływie prof. Orlicza na dalszą karierę Kurzweila świadczy ich wzajemna korespondencja.

https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/148925/MathBohem_146-2021-2_1.pdf

Bardzo ciekawy artykuł dotyczący prof. Kurzweila można znaleźć w czasopiśmie Antiquitates Mathematicae (serdeczne podziękowania dla prof. Lecha Maligrandy, który podzielił się z nami tą wiedzą):
 
Tomáš Pavlíček, Barbora Kulawiaková, The Training of the Czech Mathematician Jaroslav Kurzweil with Władysław Orlicz in Poland, Antiq. Math. 15 (2021), 181-206.

https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/antiquitates-mathematicae/article/view/7078/6534

Więcej zdjęć można znaleźć tutaj:

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/kurzweil4a.png

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/kurzweil6a.png

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/kurzweilA.png

Zarówno wyniki naukowe, jak i zorganizowany cykl konferencji EQUADIFF na zawsze pozostaną spuścizną prof. Kurzweila. Żegnamy wspaniałego matematyka i człowieka.

Niech spoczywa  w pokoju.

IX konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

https://koala.poznan.pl/koala9.png12 listopada 2021 roku rozpoczęły się zapisy do IX drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Pierwszy etap rozpoczyna się 25 listopada. Udział jest bezpłatny. Konkurs jest współorganizowany przez Oddział Poznański PTM i objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Szczegóły, w tym zasady zapisów, regulamin i harmonogram, znajdują się na stronie:
https://koala.poznan.pl

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Z przyjemnością informujemy, że brązowy medal w XLIII Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego otrzymał Dawid Bugajewski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie za pracę "Wybrane zagadnienia teorii szeregów formalnych" napisaną pod opieką prof. UAM dra hab. Piotra Maćkowiaka.

Panu Dawidowi Bugajewskiemu i profesorowi Piotrowi Maćkowiakowi serdecznie gratulujemy!

Requiescat in pace

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 lipca 2021 roku zmarł w wieku 69 lat prof. dr hab. Krzysztof Piasecki - zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, wieloletni członek Oddziału Poznańskiego PTM.

Był wieloletnim pracownikiem Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, założycielem i wieloletnim kierownikiem Pracowni Zastosowań Matematyki w Zarządzaniu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prorektorem i rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, dyrektorem Instytutu Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, pracownikiem Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, zaś w ostatnich latach - Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 

Był wybitnym specjalistą w zakresie matematyki finansowej, jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół badań operacyjnych, modeli prognostyczno-decyzyjnych, matematyki systemów rozmytych, matematyki finansowej, arytmetyki finansowej, skwantyfikowanych finansów behawioralnych, ekonometrii rynków finansowych.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 19.07.2021 o godz. 12:00 na cmentarzu w Bninie.

Niech spoczywa w pokoju.

Warsztaty „Przez sztukę do nauki”

Od 4 do 5 lipca 2021 roku w Poznaniu odbędą się warsztaty „Przez sztukę do nauki”. Ich celem jest popularyzacja idei naukowych w sposób interdyscyplinarny, zwłaszcza koncepcji matematycznych przez muzykę i ruch. Warsztaty odbędą się na żywo.

Zapraszamy nauczycieli, studentów i wszystkich zainteresowanych kreatywnymi metodami mówienia o nauce i sztuce. Warsztaty rozpocznie koncert muzyki algorytmicznej 4 lipca o godz. 19:00, w Centrum Kultury Zamek, w wykonaniu Poznańskiej Orkiestry Laptopowej Lambdaensemble. W poniedziałek 5 lipca miejscem warsztatów będzie Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wykłady wygłoszą: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Jerzy Pogonowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Jan Świerkowski z Centrum Komunikacji i Kultury w Lizbonie. Na koniec odbędzie się wykład matematyczno-artystyczny „Geometria muzyki”, który poprowadzą: muzycy, matematycy i zespół rytmiczek.

Organizatorami są: Polskie Towarzystwo Matematyczne, Akademia Muzyczna im. Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studio Muzyki Elektroakustycznej w Poznaniu.

Wydarzenia matematyczno-muzyczne zostały dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Warsztaty wsparł ponadto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Szczegóły można znaleźć na stronie warsztatów:

https://art.wmi.amu.edu.pl/

Udział jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczenia sanitarne obowiązują zapisy. Formularz zapisów znajduje się na powyższej stronie.

Requiescat in pace

  Z żalem zawiadamiamy, że 11 czerwca 2021 r. zmarł dr Jerzy Rutkowski, emerytowany pracownik UAM, wieloletni członek Oddziału Poznańskiego PTM.
 
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 18 czerwca (piątek) o godz. 11:30 w parafii św. Mateusza na osiedlu Orła Białego w Poznaniu.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13:00 na cmentarzu w Krzesinach (Poznań, ul. Jarosławska).

Niech spoczywa w pokoju.

Requiescat in pace

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 czerwca 2021 roku zmarł w wieku 97 lat prof. dr hab. Jerzy Albrycht. Zasłużony matematyk i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, wieloletni pracownik Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej, Zakładu Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżniony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Miasta Poznania, Medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

Prezes Oddziału Poznańskiego PTM w latach 1967-1971 i 1985-1987, aktywny działacz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, był ostatnim z żyjących matematyków związanych ze słynną lwowską szkołą matematyczną.

Msza Św. za duszę ŚP. Zmarłego odbędzie się 14.06.2021r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej 86.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:50 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo.

Niech spoczywa w pokoju.