Dane konktaktowe

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań

e-mail: ptm_poz@amu.edu.pl

NIP: 526 12 86 274
REGON: 000804052
KRS: 0000042305

Rachunek bankowy

Bank Zachodni WBK
I Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15
60-967 Poznań

nr rachunku: 62 1500 1777 1217 70085391 0000