Darowizny

Polskie Towarzystwo Matematyczne jest organizacją pożytku publicznego i w przypadku wszystkich opisanych poniżej wpłat darczyńca ma prawo do ustawowych ulg podatkowych.

Wpłata na cele statutowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

nr rachunku: 62 1500 1777 1217 7008 5391 0000
Santander Bank Polska S.A.
tytułem: darowizna na cele statutowe

Wpłaty na konkurs KOALA

W roku szkolnym 2022/23 OPPTM odbędzie się jubileuszowa edycja drużynowego konkursu KOALA, dla uczniów wielkopolskich szkół, współorganizowanego przez OPPTM. Poniżej można wygodnie wpłacić darowiznę celową na organizację konkursu. Przyciski przekierują do płatności różnego rodzaju, w tym BLIKiem lub kartą.

 

     

 

Dowolną inną kwotę można wpłacić tradycyjnym przelewem na podane wyżej konto OPPTM, podając w tytule przelewu: Darowizna na konkurs KOALA.