Aktualności

Nowy członek OP PTM

Dnia 28 maja 2021 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Tomasz Kiwerski.

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki VIII edycji konkursu KOALA

W maju 2021 roku zakończyła się VIII edycja drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, współorganizowanego przez OP PTM. W kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym, zaś w kategorii szkół ponadpodstawowych - drużyna II LO w Poznaniu.

 

VIII konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

https://koala.poznan.pl/koala8.pngW grudniu 2020 rozpoczęły się zapisy do VIII drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, dla uczniów wielkopolskich szkół podstawowych i średnich. Pierwszy etap rozpoczyna się 21 stycznia 2021 roku.
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe, a laureaci w kategorii szkół podstawowych otrzymują punkty kuratoryjne w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022. Konkurs jest współorganizowany przez Oddział Poznański PTM. Projekt KOALA - KOmbinatoryka, ALgorytmy, LogikA - dofinansowała Fundacja mBanku.

Szczegóły, w tym regulamin i harmonogram, znajdują się na stronie
https://koala.poznan.pl

Życzenia świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pokoju, radości i nadziei, że nadchodzący Nowy 2021 Rok okaże się szczęśliwszy od poprzedniego.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Akcja tłumaczeń posterów
AMS „Mathematical Moments”
Oddział Poznański PTM

 

Jak już zawiadamiałem, od połowy czerwca 2020 roku w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, za zgodą Zarządu Głównego PTM,  prowadzimy akcję tłumaczeń na język polski posterów „Mathematical Moments” przygotowywanych od wielu lat przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne AMS. Z gotowych posterów można (i należy!) korzystać wszędzie, gdzie powinniśmy podkreślać związki matematyki z innymi dziedzinami nauk lub zastosowaniami praktycznymi – na wydziałach, w szkołach, na konferencjach itp. Polskie tłumaczenia można wybrać bezpośrednio z tego odnośnika (część będzie dopiero stopniowo dodawana…)
http://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/browsemoments?lang=polish  .

Akcja jest zakończona, pomagało nam ponad 50 wolontariuszy (części nie ma na liście, bo chcieli pozostać anonimowi…)!

Chciałbym gorąco podziękować uczestnikom akcji:
http://mcichon.home.amu.edu.pl/podz_lista2020.pdf

Z wyrazami podziękowania –
Mieczysław Cichoń
(prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego)

Requiescat in pace

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 października 2020 roku, w wieku 92 lat, zmarł prof. dr hab. Julian Musielak, emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Cała jego działalność naukowa związana była z Wydziałem Matematyki i Informatyki. Był współtwórcą poznańskiej szkoły analizy funkcjonalnej. Jego badania dotyczyły wielu działów analizy matematycznej, m.in. teorii sumowalności szeregów, teorii aproksymacji, teorii dystrybucji, teorii interpolacji, teorii szeregów Fouriera i teorii operatorów całkowych.  Wraz z  Władysławem  Orliczem zapoczątkował  teorię przestrzeni  modularnych.  Nazwiska Profesorów Musielaka i Orlicza weszły do powszechnie używanej nomenklatury matematycznej, gdyż jedna z klas wspomnianych przestrzeni modularnych nosi nazwę przestrzeni Musielaka-Orlicza.

Profesor Musielak był  autorem ponad 160 prac naukowych oraz promotorem 36 rozpraw doktorskich z zakresu matematyki, autorem kilku podręczników dla studentów oraz dwóch monografii. Pracę badawczą i kształcenie kadry naukowej  łączył z intensywną działalnością organizacyjną. Na  Uniwersytecie pełnił funkcje m.in. prorektora ds. współpracy z zagranicą,  dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki, dyrektora Instytutu Matematyki. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem Centralnej Komisji d.s. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilku polskich i zagranicznych czasopism matematycznych. Uhonorowano go wieloma nagrodami i odznaczeniami,  w tym medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Krzyżem Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Był również doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz honorowym członkiem PTM.

Niech spoczywa w pokoju.

Requiescat in pace

 Z żalem zawiadamiamy, że 5 października 2020 roku zmarł prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, wybitny matematyk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek honorowy PTM,  laureat szeregu nagród i odznaczeń, w tym Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, doctor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

W roku 1958 ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, tu również w 1960 roku obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. Władysława Orlicza.

Niech spoczywa w pokoju.

Sukcesy młodych matematyków

We wrześniu br. odbyła się 61. edycja Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Reprezentacja Polski, składająca się z sześciu zawodników, zajęła szóste miejsce (ex aequo z drużyną z Włoch) na 105 państw, uzyskując najlepszy wynik polskiej drużyny w historii Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Przed naszą drużyną uplasowały się reprezentacje z Chin, Rosji, USA, Korei i Tajlandii.

Polska drużyna wywalczyła dwa złote medale, które zdobyli  Łukasz Orski z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej i Juliusz Banecki z Gdańskiego Liceum Autonomicznego (GLA). Srebrne medale zdobyli Piotr Kubaty i Radosław Żak – obaj z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, a także Kosma Kasprzak z XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Warto dodać, że Kosma uzyskał również II nagrodę w Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców za pracę pt. “Uwagi na temat pewnych granic występujących w teorii funkcji prawie okresowych” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. D. Bugajewskiego z WMiI UAM.

Odwołanie wystawy „Dotknąć matematyki”

Z przyczyn epidemiologicznych eksperymentarium „Dotknąć matematyki”, które miało odbyć się w terminie od 18.10.2020 do 22.11.2020 w Poznaniu, zostało odwołane.

Organizatorzy

Podziękowania dla osób, które dokonały tłumaczeń posterów AMS „Mathematical Moments”

Od połowy czerwca 2020 roku w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, za zgodą Zarządu Głównego PTM,  prowadzimy akcję tłumaczeń na język polski posterów „Mathematical Moments” przygotowywanych od wielu lat przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne AMS.
 
Program „Mathematical Moments” promuje znaczenie i rozumienie roli, jaką matematyka odgrywa w nauce, przyrodzie, technice i kulturze.
Z gotowych posterów można (i należy!) korzystać wszędzie, gdzie powinniśmy podkreślać związki matematyki z innymi dziedzinami nauk lub zastosowaniami praktycznymi – na wydziałach, w szkołach, na konferencjach itp. Kompletna lista jest zawsze na stronie
http://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/browsemoments?cat=all  ,
a polskie tłumaczenia można z niej wybrać lub bezpośrednio skorzystać z odnośnika:
http://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/browsemoments?lang=polish  .

Jako koordynator akcji jestem głęboko wdzięczny wszystkim, którzy włączyli się w akcję i mimo niesprzyjającego okresu nauki zdalnej i sesji zdalnej odpowiedzieli na moje prośby wykonując te tłumaczenia (na posterach można znaleźć nazwiska i afiliacje naszych szanownych Tłumaczy).  Dodam, że są osoby, które konsultowały dla mnie tłumaczenia, ale chciały zostać anonimowe…
Akcja trwa, zapraszam do współpracy wszystkich chętnych – nadal są tematy „wolne do tłumaczenia” (lista u mnie: kontakt mcichon@amu.edu.pl )!

Z wyrazami podziękowania –

Mieczysław Cichoń
(prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego)