Strony towarzystw matematycznych

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Europejskie Towarzystwo Matematyczne

Konkursy matematyczne

Wielkopolska Liga Matematyczna

Olimpiada Matematyczna

Konkurs KOALA

Matematyka bez granic

Kangur Matematyczny

Instytucje w regionie prowadzące badania w matematyce

Wydział Matematyki i Informatyki UAM
Instytut Matematyki Politechnika Poznańska
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych UP
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu