Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2014 (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wystąpienie Prezesa PTM Wacława Marzantowicza.
 3. Zaprezentowanie systemu do głosowania on-line używanego przez PTM.
 4. Zaprezentowanie nowej strony internetowej Oddziału Poznańskiego PTM.
 5. Wystąpienie Prezesa OP PTM Dariusza Bugajewskiego.
 6. Przedstawienie informacji dotyczących:
  • archiwizacji dokumentów OP PTM;
  • budżetu OP PTM;
  • liczby członków OP PTM;
  • konkursów i kół matematycznych organizowanych pod patronatem OP PTM.
 7. Dyskusja i wolne głosy.