Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM serdeczne życzenia zdrowia, radości oraz ciepłej rodzinnej atmosfery. Kolejny zaś Rok 2015 niech będzie dla Państwa czasem sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM