Zgromadzenie Delegatów PTM

Dnia 18 czerwca 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Delegatów PTM, w którym udział wzięli przedstawiciele Oddziału Poznańskiego PTM. Delegaci po zapoznaniu się ze sprawozdaniem postanowili udzielić Zarządowi Głównemu absoluturium. Podczas Zgromadzenia podjęto także uchwałę, która nie pozwala pełnić funkcji Prezesa PTM dłużej niż dwie kolejne kadencje.