Zgromadzenie Delegatów PTM

Tegoroczne Zebranie Delegatów PTM odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2015 roku. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali 403 w budynku Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.