Zgromadzenie Delegatów PTM

Dnia 14 czerwca 2014 roku odbyło się Zgromadzenie Delegatów PTM, w którym udział również wzięli przedstawiciele Oddziału Poznańskiego PTM. Podczas Zgromadzenia wybrano nowego redaktora naczelnego Commentationes Mathematicae, którym został Mieczysław Mastyło z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Przedstawiciele WMI UAM zostali wybrani również na członków jury nagród PTM: Grzegorz Banaszak - Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha oraz Nagrody dla Młodych Matematyków, Roman Murawski - Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina (przewodniczący jury) oraz Tomasz Schoen - Nagrody The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences (sponsorowanej przez firmę Ericpol).