Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

W związku z końcem 3-letniej kadencji i wymogiem wyboru nowego zarządu oddziału do końca listopada br., Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Proponuje się następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnią kadencję.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybory Prezesa Oddziału.
 11. Wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybór Delegatów na Zgromadzenie Delegatów.
 13. Wolne głosy i dyskusja.