Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które odbędzie się dnia 24 listopada 2015 (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wystąpienie Prezesa PTM Wacława Marzantowicza.
  3. Wystąpienie Prezesa OP PTM Dariusza Bugajewskiego.
  4. Przedstawienie informacji dotyczących:
    • budżetu OP PTM;
    • liczby członków OP PTM.
  5. Zaprezentowanie wybranych materiałów archiwalnych dotyczących pani Zofii Orliczowej.
  6. Dyskusja i wolne głosy.