Nowy członek OP PTM

Dnia 16 czerwca 2015 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Zbigniew Błaszczyk.

Serdecznie gratulujemy!