Władze oddziału

Prezes

Cichoń Mieczysław

Wiceprezes

Bugajewska Daria

Skarbnik

Anholcer Marcin

Sekretarz

Gleska Alina

Członkowie Zarządu

 1. Bednarska-Bzdęga Małgorzata
 2. Gajda Karol
 3. Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława
 4. Markiewicz Augustyn

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 1. Jaworski Jerzy
 2. Kubzdela Albert
 3. Migda Małgorzata

Delegaci Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

 1. Anholcer Marcin
 2. Bednarska-Bzdęga Małgorzata
 3. Bugajewska Daria
 4. Cichoń Mieczysław
 5. Gajda Karol
 6. Gleska Alina
 7. Jaworski Jerzy
 8. Marzantowicz Wacław
 9. Mleczko Paweł

Zastępcy Delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

 1. Borkowski Marcin
 2. Juskowiak Edyta
 3. Kasprzak Piotr
 4. Maćkowiak Piotr
 5. Markiewicz Augustyn
 6. Migda Janusz
 7. Migda Małgorzata
 8. Naskręcki Bartosz
 9. Urbański Ryszard