Requiescat in pace

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 sierpnia 2022 r. w wieku 76 lat zmarła
emerytowana nauczycielka akademicka Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej, dr Aleksandra Wyrwińska.

Dr Aleksandra Wyrwińska całe swoje życie zawodowe poświęciła Politechnice Poznańskiej. Była bardzo zaangażowana w organizację procesu dydaktycznego w Instytucie Matematyki oraz w działalność w organach centralnych. Decyzją Wiceministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki została wielokrotnie powołana na funkcję sekretarza Zespołu Przedmiotów Podstawowych Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów Technicznych dla Pracujących na okres kilku kadencji Zespołu (1977–1983). Natomiast w latach 1986–1989 pełniła funkcję sekretarza Podzespołu Podstawowych Nauk Technicznych w ramach Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Nauk Ścisłych na podstawie powołania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1971 r. pełniła funkcję Komendanta OHP. Przez trzy kadencje, w latach 1974–1981, pełniła funkcję Sekretarza Rady Oddziałowej ZNP przy Instytucie Matematyki PP. W okresie od 1 września 1992 do 29 lutego 2008 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki. Do 2015 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Otrzymała różne nagrody i odznaczenia, w tym trzykrotnie Nagrodę MNSzWiT (1980, 1981, 1982) za pełnienie funkcji sekretarza Zespołu Przedmiotów Podstawowych, Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1988), Złoty Krzyż Zasługi (1990) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002).

Pożegnanie Pani dr Aleksandry Wyrwińskiej odbędzie się 30 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 podczas mszy w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. Jej prochy zostaną złożone tego samego dnia po uroczystości rozpoczynającej się o godzinie 11:50 na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Niech spoczywa w pokoju.