Zaproszenie na wykład popularnonaukowy

Serdecznie zapraszamy na wykład Zdzisława Pogody z Instytutu Matematyki UJ pt. Hipoteza Poincarego - narodziny popularności, który odbędzie się dnia 14 listopada 2014 roku o godzinie 12:00  w auli A w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.