Wybory Władz Naczelnych PTM

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego wybrało w dniu 19 listopada 2016 roku nowe władze na kadencję 2017-2019. Prezesem został wybrany prof. dr hab. Wacław Marzantowicz. Z Oddziału Poznańskiego PTM wybrano jeszcze prof. dra hab. Piotra Śniadego (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), powierzając mu funkcję Wiceprezesa oraz dra inż. Karola Gajdę (Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej), który został członkiem Komisji Rewizyjnej PTM. Serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM formalnie ważność wyborów stwierdzi Komisja Wyborcza PTM w komunikacie wydanym w stosownym terminie.