Wyniki wyborów do ZG PTM

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu walnym PTM w dniu 19.11.2022 roku dokonano wyboru władz centralnych PTM na kadencję 2023-2025. Prezesem został ponownie prof. Jacek Miękisz, całe wyniki wyborów na stronie https://www.ptm.org.pl/sites/default/files/komunikat_nr_4_kw_ptm_24-11-2022_0.pdf

Chcielibyśmy pogratulować wyboru do władz centralnych przedstawicielom naszego Oddziału Poznańskiego: kol. Jerzemu Jaworskiemu do Sądu Koleżeńskiego PTM, kol. Marcinowi Borkowskiemu do Komisji Rewizyjnej PTM oraz kol. Bartoszowi Naskręckiemu do Zarządu Głównego PTM.

Delegaci i Zarząd Oddziału Poznańskiego PTM