Nowy członek OP PTM

Dnia 18 marca 2016 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Wojciech Politarczyk.

Serdecznie gratulujemy!