Nowy członek OP PTM

Dnia 28 maja 2021 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Tomasz Kiwerski.

Serdecznie gratulujemy!