Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział PTM serdecznie zapraszają na Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, które odbędzie się 8 kwietnia 2016 roku w Instytucie Matematyki USz. (ul. Wielkopolska 15, sala 212). Program Kolokwium przedstawia się następująco:

  • 14:00-14:50 - Jerzy Kaczorowski - Zagadnienie rezonansu w teorii funkcji L
  • 15:00-15:30 - Andrzej Dąbrowski - Grupy Shafarevicha-Tate'a krzywych eliptycznych
  • 15:40-16:10 - Dawid Kędzierski - Faktoryzacje macierzowe dla domowych osobliwości
  • 16:50-17:40 - Krzysztof Przesławski - Kombinatoryka układów kostek
  • 17:50-18:20 - Ewa Ciechanowicz - Rozkład wartości i wzrost meromorficznych rozwiązań wybranych zespolonych równań różniczkowych zwyczajnych
  • 18:30-19:00 - Jarosław Woźniak - Niefourierowski problem momentów w zagadnieniu sterowania optymalnego