Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Werbowskiemu oraz Państwu Małgorzacie oraz Januszowi Migdom za przekazanie Oddziałowi Poznańskiemi PTM materiałów archiwalnych, w tym książeczki kasowej z lat międzywojennych oraz dzienników zebrań Oddziału.

Serdeczne podziękowania składamy również Pani Aleksandrze Ponińskiej za przekazanie kilkudziesięciu sztuk fotografii, dokumentów oraz pamiątek po prof. Władysławie Orliczu i jego małżonce Zofii Orliczowej.