Nowy członek OP PTM

Dnia 2 stycznia 2015 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Marcin Anholcer.

Serdecznie gratulujemy!