Requiescat in pace

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci w dniu 17.03.2022 roku profesora Jaroslava Kurzweila, wielkiego czeskiego matematyka i wspaniałego człowieka. Profesor Kurzweil od lat był związany również z Polską i Poznaniem.

W roku 1953 przyjechał do prof. Władysława Orlicza w Poznaniu. Pod kierunkiem Orlicza Kurzweil skupił się na operacjach analitycznych na przestrzeniach Banacha. Dzięki Orliczowi Kurzweil mógł prezentować swoje wyniki na innych polskich uniwersytetach, a następnie zostały one opublikowane w czasopiśmie Studia Mathematica. Podczas pobytu w Poznaniu Kurzweil nawiązał także kontakty z uczniami Orlicza – Jerzym Albrychtem i Andrzejem Alexiewiczem. O wpływie prof. Orlicza na dalszą karierę Kurzweila świadczy ich wzajemna korespondencja.

https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/148925/MathBohem_146-2021-2_1.pdf

Bardzo ciekawy artykuł dotyczący prof. Kurzweila można znaleźć w czasopiśmie Antiquitates Mathematicae (serdeczne podziękowania dla prof. Lecha Maligrandy, który podzielił się z nami tą wiedzą):
 
Tomáš Pavlíček, Barbora Kulawiaková, The Training of the Czech Mathematician Jaroslav Kurzweil with Władysław Orlicz in Poland, Antiq. Math. 15 (2021), 181-206.

https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/antiquitates-mathematicae/article/view/7078/6534

Więcej zdjęć można znaleźć tutaj:

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/kurzweil4a.png

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/kurzweil6a.png

http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/kurzweilA.png

Zarówno wyniki naukowe, jak i zorganizowany cykl konferencji EQUADIFF na zawsze pozostaną spuścizną prof. Kurzweila. Żegnamy wspaniałego matematyka i człowieka.

Niech spoczywa  w pokoju.