Requiescat in pace

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 lipca 2021 roku zmarł w wieku 69 lat prof. dr hab. Krzysztof Piasecki - zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, wieloletni członek Oddziału Poznańskiego PTM.

Był wieloletnim pracownikiem Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, założycielem i wieloletnim kierownikiem Pracowni Zastosowań Matematyki w Zarządzaniu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prorektorem i rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, dyrektorem Instytutu Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, pracownikiem Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, zaś w ostatnich latach - Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 

Był wybitnym specjalistą w zakresie matematyki finansowej, jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół badań operacyjnych, modeli prognostyczno-decyzyjnych, matematyki systemów rozmytych, matematyki finansowej, arytmetyki finansowej, skwantyfikowanych finansów behawioralnych, ekonometrii rynków finansowych.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 19.07.2021 o godz. 12:00 na cmentarzu w Bninie.

Niech spoczywa w pokoju.