Dane konktaktowe

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
61-614 Poznań

e-mail: ptm_poz@amu.edu.pl

NIP: 526 12 86 274
REGON: 000804052
KRS: 0000042305

Rachunek bankowy

Santander Bank Polska S.A.
6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15
60-967 Poznań

nr rachunku: 62 1500 1777 1217 7008 5391 0000