Rozstrzygnięcie Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej - 2018

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki (edycja 2018) znalazły się dwie osoby wywodzące się z poznańskiego środowiska matematycznego:

  • trzecią nagrodę uzyskała absolwentka WMI UAM Pani mgr Agata Polowczyk za pracę pt. "Matematyka w szkole zawodowej",
  • wyróżnienie uzyskała absolwentka WMI UAM Pani lic. Magdalena Cieślak za pracę pt. "Ozoboty - Roboty edukacyjne, jako współczesna propozycja prowokowania aktywności uczniowskiej w ramach zajęć dodatkowych".

Obydwie prace zosały napisane pod kierunkiem Pani dr Edyty Juskowiak - członkini naszego Oddziału.

Paniom Agacie Polowczyk i Magdalenie Cieślak oraz Pani dr Edycie Juskowiak serdecznie gratulujemy!