Nowy członek OP PTM

Dnia 10 stycznia 2017 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęta została Kinga Wierzchowska.

Serdecznie gratulujemy!