I edycja Konkursu o Nagrodę PTKM

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce serdecznie zaprasza do składania kandydatur do I edycji Nagrody PTKM dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do dnia 30 września 2019 roku.

Regulamin konkursu, szczegółowe informacje oraz wzór formularza zgłoszeniowego można znaleźć na portalu Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.