Konferencja w setną rocznicę urodziń prof. Feliksa Barańskiego

W dniu 19 maja 2015 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja naukowo-wspomnieniowa w setną rocznicę urodzin Profesora Feliksa Barańskiego. Organizatorami spotkania są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu.