Dzień Popularyzacji Matematyki

Dnia 10 września 2015 roku w ramach 6. Forum Matematyków Polskich odbył się Dzień Popularyzacji Matematyki - spotkanie adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz wszystkich pasjonatów matematyki. Tego dnia można było wziąć udział w wielu ciekawych wykładach, warsztatach, pokazach, a także obejrzeć wystawy i filmy o tematyce matematycznej. Wśród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele Koła Naukowego StuDMat z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, którego opiekunami są członkinie naszego Oddziału - Edyta Juskowiak oraz Edyta Nowińska.

Więcej informacji o Dniu Popularyzacji Matematyki można znaleźć na stronie internetowe tego wydarzenia.