Dzień Delty 2016

W dniu 19 lutego 2016 roku na Wydziale Matematyki i Inforamtyki UAM zorganizowany został Dzień Delty, w trakcie którego odbyło się osiemnaście 45-minutowych spotkań z uczniami. Młodzież uczestniczyła m.in. w zajęciach zatytułowanych:

  • Geometrie nieeuklidesowe;
  • Paradoksy logiczne;
  • Czym są cząstki elementarne?
  • Budujemy spektroskop;
  • Bez reszty o resztach;
  • Problem za milion dolarów: czy zgadywanie pomaga;
  • Koła graniaste i kanciaste.

W wydarzeniu uczestniczyło około 900 osób, które przyjechały do Poznania z całej Wielkopolski.

Organizatorką Dnia Delty była nasza koleżanka Edyta Juskowiak - Członek Zarządu OP PTM.