Requiescat in pace

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 listopada 2023 roku, w wieku 79 lat, zmarł prof. dr hab. Lech Drewnowski, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Lech Drewnowski był wybitnym specjalistą w zakresie analizy funkcjonalnej i teorii miary (badania struktury przestrzeni liniowo-topologicznych i miar wektorowych). Całe swoje życie zawodowe związał z UAM. Tutaj rozpoczął pracę w 1966 roku, obronił pracę doktorską w 1971 roku, uzyskał habilitację w 1975 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1985 roku, a profesora zwyczajnego w 1991 roku. W latach 1987-1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki, a w latach 1980-2014 był kierownikiem Zakładu Analizy Funkcjonalnej. Wypromował wielu doktorów, był autorem ponad 120 prac.

Uchwałę o odnowieniu doktoratu prof. Lecha Drewnowskiego Senat UAM podjął w dniu 28 lutego 2022 roku, a sama uroczystość odbyła się 7 listopada 2022 roku w Collegium Minus.

Prof. Lech Drewnowski był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1971 roku. Został laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków w 1972 roku i Nagrody im. Stefana Banacha w 1977 roku.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 30 listopada 2023 roku, o godz. 12:00, na cmentarzu Miłostowo (od strony ul. Warszawskiej).

Niech spoczywa w pokoju.