Wspólny Zjazd DMV i PTM

W dniach 17-20 września 2014 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbył się wspólny Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Matematyków oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w którym uczestniczyło ponad 700 osób z 33 krajów. W trakcie Zjazdu odbyło się 10 wykładów plenarnych, 39 sesji tematycznych, podczas których wygłoszono 485 odczytów, oraz sesja plakatowa.

Zjazd DMV-PTM jest trzecim tego rodzaju wydarzeniem, organizowanych w ostatnich latach przez PTM wspólnie z zagranicznymi towarzsytwami matematycznymi. Partnerami poprzednich zjazdów były towarzystwa matematyczne z USA i Izraela.