The International Stefan Banach Prize

Michał Goliński (skarbnik naszego Oddziału) z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM został nominowany do nagrody w konkursie The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences organizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz firmę Ericpol. 

Do konkursu zgłoszono 21 rozpraw doktorskich z Europy Centralnej i Wschodniej (w tym: 7 z Polski). Zachęcamy do zapoznania się z nominowaną rozprawą pt. Operators on Fréchet spaces without nontrivial invariant subspaces