Requiescat in pace

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 stycznia 2024 roku, w wieku 87 lat, zmarł prof. dr. hab. inż. Aleksander Waszak, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, wieloletni kierownik Zakładu Metod Numerycznych, skarbnik Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1975-1977 oraz członek Zarządu OP PTM w latach 1977-1991.

Prof. Aleksander Waszak w latach 1954–1959 studiował matematykę na UAM, a w latach 1962–1966 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Doktoryzował się w roku 1967 – promotorem był Władysław Orlicz. Habilitował się w roku 1973. Profesorem nadzwyczajnym został w roku 1990, a profesorem zwyczajnym w roku 1992. Pracował na UAM w latach 1960–2006 oraz na 1/3 etatu w latach 2007–2011. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UAM. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły analizy funkcjonalnej, teorii sumowalności, przestrzeni ciągowych i przestrzeni funkcji mierzalnych. Opublikował 74 prace badawcze oraz 2 podręczniki akademickie. Wypromował 5 doktorów. Otrzymał trzykrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1974, 1977, 1983). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979).
 
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 9 stycznia 2024 roku, o godz. 12:00 na cmentarzu Naramowice przy ul. Jasna Rola.

Wcześniej o godz. 11.00 odbędzie się msza św. w Kościele Jana Pawła II przy ul. Mołdawskiej w intencji Pana Profesora.

Niech spoczywa w pokoju.