7th Podlasie Conference on Mathematics

W dniach 8-11 czerwca 2016 roku w Białymstoku odbędzie się 7th Podlasie Conference on Mathematics, konferencja organizowana cyklicznie (co dwa lata) przez Oddział Białostocki PTM, Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Poznańską.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji.