Strony towarzystw matematycznych

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Europejskie Towarzystwo Matematyczne

Konkursy matematyczne

Wielkopolska Liga Matematyczna

Olimpiada Matematyczna

Matematyka bez granic

Kangur Matematyczny

Międzyszkolna Liga Matematyczna

Instytucje w regionie prowadzące badania w matematyce

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Instytut Matematyki Politechnika Poznańska