Aktualności

Dzień Delty 2017

W dniu 31 marca 2017 roku na Wydziale Matematyki i Inforamtyki UAM zorganizowana została druga edycja Dnia Delty, w trakcie której odbyły się wykłady i warsztaty dla uczniów wszystkich etapów kształcenia. Młodzież uczestniczyła m.in. w zajęciach zatytułowanych:

 • Paradoksy logiczne;
 • Podróże w czasie i przestrzeni;
 • Problem za milion dolarów;
 • Kryptografia kwantowa;
 • Bryły nie tylko trójwymiarowe;
 • Co to jest promieniowanie grawitacyjne?
 • Pokazy fizyczne.

W wydarzeniu uczestniczyło około 850 osób, które przyjechały do Poznania z całej Wielkopolski. Goszczono również uczniów z Warszawy.

Organizatorką Dnia Delty była nasza koleżanka Edyta Juskowiak - Członek Zarządu OP PTM.

Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Z przyjemnością zawiadamiamy, że na wniosek kolegi Wacława Marzantowicza (członka naszego oddziału), przy wsparciu grupy matematyków warszawskich - Stefana Jackowskiego, Stanisława Kwapienia, Rafała Latały, Krzysztofa Oleszkiewicza i Pawła Strzeleckiego - oraz Zarządu Głównego PTM, Komitet Redakcyjny miesięcznika Delta postanowił, iż Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki nosić będzie imię Pawła Domańskiego, zmarłego przedwcześnie naszego kolegi oraz pierwszego laureata tego konkursu z roku 1978.

Prof. Lech Maligranda laureatem Nagrody im. Samuela Dicksteina

Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2016 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki otrzymał członek naszego oddziału prof. Lech Maligranda (Luleå University of Technology, Szwecja). Wręczenie Nagrody nastąpi w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Jerzy Albrycht Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski

Z przyjemnością informujemy, że dnia 7 marca 2017 roku prof. dr hab. Jerzy Albrycht - ostatni żyjący członek Lwowskiej Szkoły Matematycznej, blisko związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu - został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zdjęcie publikujemy dzięki uprzejmości kolegi dra Mariana Dawidowskiego.

Dzień Delty 2017

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Oddziału Poznańskiego PTM serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w drugiej edycji Dnia Delty, który odbędzie się 31 marca 2017 roku na WMI UAM w godzinach od 10:30 do 14:45.

Dzień Delty to wydarzenie, którego celem jest popularyzacja nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży.

Wykłady i warsztaty tegorocznej edycji Dnia Delty poprowadzą redaktorzy Delty, najstarszego w Polsce magazynu popularnonaukowego - fizycy, informatycy oraz matematycy: Marek Kordos, Wiktor Bartol, Szymon Charzyński, Wojciech Czerwiński, Tomasz Kazana, Piotr Kaźmierczak oraz Kamila Łyczek.

Szczegółowy plan Dnia Delty oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie WMI UAM.

Prof. Roman Murawski Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał prof. drowi hab. Romanowi Murawskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za - jak napisano w uzasadnieniu - "wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie".

Serdecznie gratulujemy!

Requiescat in pace

Z żalem zawiadamiamy, że w poniedziałek 9 stycznia 2017 roku zmarła prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska - członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Msza święta w intencji zmarłej zostanie odprawiona we wtorek 17 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 w kościele p.w. św. Wawrzyńca (ul. Przybyszewskiego 30). Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na Cmentarzu Junikowskim o godzinie 14:30.

Niech spoczywa w pokoju.

Nowy członek OP PTM

Dnia 10 stycznia 2017 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęta została Kinga Wierzchowska.

Serdecznie gratulujemy!

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego serdeczne życzenia zdrowia, radości oraz ciepłej rodzinnej atmosfery. Kolejny zaś Rok 2017 niech przyniesie Państwu dni pełne szczęścia, wypełnione sukcesami zawodowymi zarówno w pracy badawczej jak i dydaktycznej.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Wybory Władz Oddziału Poznańskiego PTM

Dnia 22 listopada 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz Oddziału na kadencję 2017-2019. Podczas zebrania przedstawione zostały również sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnią kadencję oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie zaopiniowała działalność ZOP PTM w latach 2014-2016 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W głosowaniu tajnym członkowie Oddziału uczestniczący w Walnym Zebraniu opowiedzieli się jednomyślnie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTM.

Szczegółowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 • Prezes: Dariusz Bugajewski
 • Wiceprezes: Alina Gleska
 • Sekretarz: Piotr Kasprzak
 • Skarbnik: Michał Goliński
 • Członkowie Zarządu OP PTM:
  • Marcin Borkowski
  • Karol Gajda
  • Edyta Juskowiak
  • Augustyn Markiewicz
 • Komisja Rewizyjna:
  • Jerzy Jaworski
  • Albert Kubzdela
  • Małgorzata Migda
 • Delegaci:
  • Marcin Anholcer
  • Marcin Borkowski
  • Dariusz Bugajewski
  • Karol Gajda
  • Alina Gleska
  • Jerzy Jaworski
  • Piotr Kasprzak
  • Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
  • Małgorzata Migda
 • Zastępcy Delegatów:
  • Daria Bugajewska
  • Roman Czarnowski
  • Krzysztof Górnisiewicz
  • Jerzy Grzybowski
  • Edyta Juskowiak
  • Adrian Łydka
  • Augustyn Markiewicz
  • Aneta Sikorska-Nowak
  • Ryszard Urbański

Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM ważność wyborów nowych Władz Oddziału musi jeszcze zostać stwierdzona przez Komisję Wyborczą PTM.