Aktualności

Konkurs matematyczny M@tando 2015

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o,  we współpracy z Miastem Gliwice  oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu  Matematycznego „M@tando” – czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Requiescat in pace

Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek 23 stycznia 2015 roku zmarł członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego Szanowny Kolega Jerzy Hejmanowski.

Niech spoczywa w pokoju.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Werbowskiemu oraz Państwu Małgorzacie oraz Januszowi Migdom za przekazanie Oddziałowi Poznańskiemi PTM materiałów archiwalnych, w tym książeczki kasowej z lat międzywojennych oraz dzienników zebrań Oddziału.

Serdeczne podziękowania składamy również Pani Aleksandrze Ponińskiej za przekazanie kilkudziesięciu sztuk fotografii, dokumentów oraz pamiątek po prof. Władysławie Orliczu i jego małżonce Zofii Orliczowej.

Nowy członek OP PTM

Dnia 2 stycznia 2015 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Marcin Anholcer.

Serdecznie gratulujemy!

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM serdeczne życzenia zdrowia, radości oraz ciepłej rodzinnej atmosfery. Kolejny zaś Rok 2015 niech będzie dla Państwa czasem sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Nowi członkowie OP PTM

Dnia 12 grudnia 2014 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęci zostali Marek Kaluba oraz Bartosz Naskręcki.

Serdecznie gratulujemy!

Obóz matematyczny dla uczniów

Stowarzyszenie "bez rutyny" oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 25.01.2015  – 31.01.2015 organizują skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych II Polygon Matematyczny Warzenko 2015. W programie m.in. wykłady i warsztaty z różnych działów matematyki, gry i turnieje matematyczne oraz zajęcia rekreacyjne i sportowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia "bez rutyny".

Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2014 (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wystąpienie Prezesa PTM Wacława Marzantowicza.
 3. Zaprezentowanie systemu do głosowania on-line używanego przez PTM.
 4. Zaprezentowanie nowej strony internetowej Oddziału Poznańskiego PTM.
 5. Wystąpienie Prezesa OP PTM Dariusza Bugajewskiego.
 6. Przedstawienie informacji dotyczących:
  • archiwizacji dokumentów OP PTM;
  • budżetu OP PTM;
  • liczby członków OP PTM;
  • konkursów i kół matematycznych organizowanych pod patronatem OP PTM.
 7. Dyskusja i wolne głosy.

Nowy członek OP PTM

Dnia 17 listopada 2014 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Piotr Śniady.

Serdecznie gratulujemy!