Aktualności

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM serdeczne życzenia zdrowia, radości oraz ciepłej rodzinnej atmosfery. Kolejny zaś Rok 2015 niech będzie dla Państwa czasem sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Nowi członkowie OP PTM

Dnia 12 grudnia 2014 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęci zostali Marek Kaluba oraz Bartosz Naskręcki.

Serdecznie gratulujemy!

Obóz matematyczny dla uczniów

Stowarzyszenie "bez rutyny" oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 25.01.2015  – 31.01.2015 organizują skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych II Polygon Matematyczny Warzenko 2015. W programie m.in. wykłady i warsztaty z różnych działów matematyki, gry i turnieje matematyczne oraz zajęcia rekreacyjne i sportowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia "bez rutyny".

Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2014 (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wystąpienie Prezesa PTM Wacława Marzantowicza.
 3. Zaprezentowanie systemu do głosowania on-line używanego przez PTM.
 4. Zaprezentowanie nowej strony internetowej Oddziału Poznańskiego PTM.
 5. Wystąpienie Prezesa OP PTM Dariusza Bugajewskiego.
 6. Przedstawienie informacji dotyczących:
  • archiwizacji dokumentów OP PTM;
  • budżetu OP PTM;
  • liczby członków OP PTM;
  • konkursów i kół matematycznych organizowanych pod patronatem OP PTM.
 7. Dyskusja i wolne głosy.

Nowy członek OP PTM

Dnia 17 listopada 2014 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Piotr Śniady.

Serdecznie gratulujemy!

Zaproszenie na Wykład im. Profesora Władysława Orlicza

Serdecznie zapraszamy na XXII Wykład im. Profesora Władysława Orlicza zatytułowany Zbiory Julii, wymiary - metody formalizmu termodynamicznego, który wygłoszony zostanie przez Feliksa Przytyckiego z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie. Wykład odbędzie się w piątek dnia 19 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87. 

Zaproszenie na wykład popularnonaukowy

Serdecznie zapraszamy na wykład Zdzisława Pogody z Instytutu Matematyki UJ pt. Hipoteza Poincarego - narodziny popularności, który odbędzie się dnia 14 listopada 2014 roku o godzinie 12:00  w auli A w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Wykłady z Informatyki im. Rejewskiego, Różyckiego, Zygalskiego

Dnia 6 listopada 2014 roku w auli A w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM wykład z cyklu Wykładów z Informatyki im. Rejewskiego, Różyckiego, Zygalskiego wygłosił Noga Alon z Tel Aviv University i Institute for Advanced Study w Princeton. Tytuł wykładu brzmiał: Voting Paradoxex.