Aktualności

Matematyka w obiektywie

Uniwersytet Szczeciński wraz z Szczecińskim Oddziałem PTM organizują  6. edycję konkursy "Matematyka w obiektywie". W tym roku szczególnie cenione będą fotografie ukazujące piękno, harmonię, elegancję, powszechność i użyteczność matematyki. Na zwycięzców i na ambasadorów czekają nagrody rzeczowe. Nowością tegorocznej edycji jest nagroda specjalna Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym. Termin nadsyłania zgoszeń do Konkursu upływa 31 października 2015 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Dzień Popularyzacji Matematyki

Dnia 10 września 2015 roku w ramach 6. Forum Matematyków Polskich odbył się Dzień Popularyzacji Matematyki - spotkanie adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz wszystkich pasjonatów matematyki. Tego dnia można było wziąć udział w wielu ciekawych wykładach, warsztatach, pokazach, a także obejrzeć wystawy i filmy o tematyce matematycznej. Wśród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele Koła Naukowego StuDMat z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, którego opiekunami są członkinie naszego Oddziału - Edyta Juskowiak oraz Edyta Nowińska.

Więcej informacji o Dniu Popularyzacji Matematyki można znaleźć na stronie internetowe tego wydarzenia.

Zgromadzenie Delegatów PTM

Dnia 20 czerwca 2015 roku odbyło się Zgromadzenie Delegatów PTM, w którym udział wzięli przedstawiciele Oddziału Poznańskiego PTM. Podczas Zgromadzenia podjęto w szczególności uchwałę dotyczącą przeprowadzania głosowań on-line, jak również uzgodniono, iż od nowego roku 50% wpływów ze składek członkowkich pozostanie w oddziałach.

Latex. Książka kucharska

LaTeX książka kucharska

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nową pozycją na rynku wydawniczym dotyczącą LaTeXa. Autorzy podręcznika "LaTeX. Książka kucharska" - Marcin Borkowski oraz Bartłomiej Przybylski - w sposób przystępny omówili zarówno zagadnienia podstawowe jak i te nieco trudniejsze. Na uwagę zasługuje również fakt, że książka ta ma charakter bezpłatny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Bartłomieja Przybylskiego lub na Portalu PTM.

Nowy członek OP PTM

Dnia 16 czerwca 2015 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Zbigniew Błaszczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Zgromadzenie Delegatów PTM

Tegoroczne Zebranie Delegatów PTM odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2015 roku. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali 403 w budynku Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

Konferencja w setną rocznicę urodziń prof. Feliksa Barańskiego

W dniu 19 maja 2015 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja naukowo-wspomnieniowa w setną rocznicę urodzin Profesora Feliksa Barańskiego. Organizatorami spotkania są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu.

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

6. Forum Matematyków Polskich

W dniach 7-12 września 2015 w Warszawie odbędzie się 6. Forum Matematyków Polskich. Forum to cykliczne spotkania matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, które sprzyjają wymianie myśli oraz dyskusjom o zadaniach matematyki współczesnej, a także są miejscem debaty o  problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji.