Aktualności

Nowy członek OP PTM

Dnia 16 czerwca 2015 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Zbigniew Błaszczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Zgromadzenie Delegatów PTM

Tegoroczne Zebranie Delegatów PTM odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2015 roku. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali 403 w budynku Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

Konferencja w setną rocznicę urodziń prof. Feliksa Barańskiego

W dniu 19 maja 2015 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja naukowo-wspomnieniowa w setną rocznicę urodzin Profesora Feliksa Barańskiego. Organizatorami spotkania są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu.

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

6. Forum Matematyków Polskich

W dniach 7-12 września 2015 w Warszawie odbędzie się 6. Forum Matematyków Polskich. Forum to cykliczne spotkania matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, które sprzyjają wymianie myśli oraz dyskusjom o zadaniach matematyki współczesnej, a także są miejscem debaty o  problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Konkurs matematyczny M@tando 2015

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o,  we współpracy z Miastem Gliwice  oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu  Matematycznego „M@tando” – czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Requiescat in pace

Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek 23 stycznia 2015 roku zmarł członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego Szanowny Kolega Jerzy Hejmanowski.

Niech spoczywa w pokoju.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Werbowskiemu oraz Państwu Małgorzacie oraz Januszowi Migdom za przekazanie Oddziałowi Poznańskiemi PTM materiałów archiwalnych, w tym książeczki kasowej z lat międzywojennych oraz dzienników zebrań Oddziału.

Serdeczne podziękowania składamy również Pani Aleksandrze Ponińskiej za przekazanie kilkudziesięciu sztuk fotografii, dokumentów oraz pamiątek po prof. Władysławie Orliczu i jego małżonce Zofii Orliczowej.

Nowy członek OP PTM

Dnia 2 stycznia 2015 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Marcin Anholcer.

Serdecznie gratulujemy!