Aktualności

Latex. Książka kucharska

LaTeX książka kucharska

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się wersja papierowa wydanej dotąd jedynie w formie elektronicznej książki Marcina Borkowskiego i Bartłomieja Przybylskiego „LaTeX – książka kucharska”.

„Część «Receptury» stanowi główną część książki. To właściwe podejście.” – Ewaryst Rafajłowicz

„[D]la autorów wielkie uznanie za napisanie nad wyraz potrzebnego i bardzo dobrego podręcznika.” – Krzysztof Ciesielski, „Wiadomości Matematyczne”

Nowy członek OP PTM

Dnia 18 marca 2016 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Wojciech Politarczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział PTM serdecznie zapraszają na Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, które odbędzie się 8 kwietnia 2016 roku w Instytucie Matematyki USz. (ul. Wielkopolska 15, sala 212). Program Kolokwium przedstawia się następująco:

 • 14:00-14:50 - Jerzy Kaczorowski - Zagadnienie rezonansu w teorii funkcji L
 • 15:00-15:30 - Andrzej Dąbrowski - Grupy Shafarevicha-Tate'a krzywych eliptycznych
 • 15:40-16:10 - Dawid Kędzierski - Faktoryzacje macierzowe dla domowych osobliwości
 • 16:50-17:40 - Krzysztof Przesławski - Kombinatoryka układów kostek
 • 17:50-18:20 - Ewa Ciechanowicz - Rozkład wartości i wzrost meromorficznych rozwiązań wybranych zespolonych równań różniczkowych zwyczajnych
 • 18:30-19:00 - Jarosław Woźniak - Niefourierowski problem momentów w zagadnieniu sterowania optymalnego

Dzień Delty 2016

W dniu 19 lutego 2016 roku na Wydziale Matematyki i Inforamtyki UAM zorganizowany został Dzień Delty, w trakcie którego odbyło się osiemnaście 45-minutowych spotkań z uczniami. Młodzież uczestniczyła m.in. w zajęciach zatytułowanych:

 • Geometrie nieeuklidesowe;
 • Paradoksy logiczne;
 • Czym są cząstki elementarne?
 • Budujemy spektroskop;
 • Bez reszty o resztach;
 • Problem za milion dolarów: czy zgadywanie pomaga;
 • Koła graniaste i kanciaste.

W wydarzeniu uczestniczyło około 900 osób, które przyjechały do Poznania z całej Wielkopolski.

Organizatorką Dnia Delty była nasza koleżanka Edyta Juskowiak - Członek Zarządu OP PTM.

VIII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice

W dniach 23-25 czerwca 2016 roku w Hucisku odbędzie się VIII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice organizowana przez Oddział Częstochowski PTM oraz Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej.

Konferencja odbywa się corocznie od 2009 roku i poświęcona jest  zagadnieniom zastosowań matematyki ze szczególnym uwzględnieniem modelowania matematycznego i analizy rozwiązań problemów mających znaczenie praktyczne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji.

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM serdeczne życzenia zdrowia, radości oraz ciepłej rodzinnej atmosfery. Kolejny zaś Rok 2016 niech będzie dla Państwa czasem sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Dzień Delty 2016

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Oddziału Poznańskiego PTM serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Dniu Delty, który odbędzie się 19 lutego 2016 roku na WMI UAM w godzinach od 10:30 do 14:45.

Dodajmy, że miesięcznik Delta jest najstarszym w Polsce magazynem popularnonaukowym adresowanym do miłośników nauk przyrodniczych. Wydawany jest przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Wykłady i warsztaty podczas Dnia Delty poprowadzą: Marek Kordos, Wojciech Czerwiński, Łukasz Rajkowski, Krzysztof Turzyński, Wiktor Bartol oraz Kamila Łyczek. Szczegółowy plan Dnia Delty oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie WMI UAM.

7th Podlasie Conference on Mathematics

W dniach 8-11 czerwca 2016 roku w Białymstoku odbędzie się 7th Podlasie Conference on Mathematics, konferencja organizowana cyklicznie (co dwa lata) przez Oddział Białostocki PTM, Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Poznańską.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji.

Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które odbędzie się dnia 24 listopada 2015 (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wystąpienie Prezesa PTM Wacława Marzantowicza.
 3. Wystąpienie Prezesa OP PTM Dariusza Bugajewskiego.
 4. Przedstawienie informacji dotyczących:
  • budżetu OP PTM;
  • liczby członków OP PTM.
 5. Zaprezentowanie wybranych materiałów archiwalnych dotyczących pani Zofii Orliczowej.
 6. Dyskusja i wolne głosy.