Aktualności

Requiescat in pace

Z przykrością zawiadamiamy, że we czwartek 4 sierpnia 2016 roku zmarł członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. dr hab. Paweł Domański.

Msza pogrzebowa za duszę zmarłego odbędzie się 10 sierpnia 2016 roku o godzinie 10.15 w Kościele Świętego Krzyża na Górczynie (ul. Częstochowska 16). Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na Cmentarzu Górczyńskim o godzinie 11:30.

Niech spoczywa w pokoju.

Zgromadzenie Delegatów PTM

Dnia 18 czerwca 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Delegatów PTM, w którym udział wzięli przedstawiciele Oddziału Poznańskiego PTM. Delegaci po zapoznaniu się ze sprawozdaniem postanowili udzielić Zarządowi Głównemu absoluturium. Podczas Zgromadzenia podjęto także uchwałę, która nie pozwala pełnić funkcji Prezesa PTM dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Zgromadzenie Delegatów PTM

Tegoroczne Zebranie Delegatów PTM odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2016 roku. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali 403 w budynku Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

Sukces Koła Matematycznego

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Koła Matematycznego prowadzonego przy współpracy naszego Oddziału przez panią Barbarę Skibę w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu. Jeden z członków Koła, Dawid Bugajewski, został laureatem dwóch konkursów matematycznych: Złotej Żabki organizowanej przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS oraz Konkursu Matematycznego Pangea organizowanego przez Meridian International School w Warszawie we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula.

Sesja poświęcona pamięci profesora Rylla-Nardzewskiego

Oddział Wrocławski PTM wspólnie z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim, uczelniami, których wieloletnim pracownikiem był zmarły w ubiegłym roku profesor Czesław Ryll-Nardzewski, organizuje w dniach 27-28 maja 2016 sesję naukową poświęconą jego pamięci.

Profesor Ryll-Nardzewski był znakomitym polskim matematykiem. Jego zainteresowania naukowe koncetnrowały się wokół logiki i podstaw matematyki, teorii miary, teorii ergodycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii procesów stochastycznych oraz analizy funkcjonalnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej sesji.

7. Forum Matematyków Polskich

W dniach 12-17 września 2016 w Olsztynie odbędzie się 7. Forum Matematyków Polskich. W roku bieżącym Forum organizowane jest z udziałem matematyków ukraińskich.

Forum to cykliczne spotkania matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, które sprzyjają wymianie myśli oraz dyskusjom o zadaniach matematyki współczesnej, a także są miejscem debaty o  problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Latex. Książka kucharska

LaTeX książka kucharska

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się wersja papierowa wydanej dotąd jedynie w formie elektronicznej książki Marcina Borkowskiego i Bartłomieja Przybylskiego „LaTeX – książka kucharska”.

„Część «Receptury» stanowi główną część książki. To właściwe podejście.” – Ewaryst Rafajłowicz

„[D]la autorów wielkie uznanie za napisanie nad wyraz potrzebnego i bardzo dobrego podręcznika.” – Krzysztof Ciesielski, „Wiadomości Matematyczne”

Nowy członek OP PTM

Dnia 18 marca 2016 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Wojciech Politarczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział PTM serdecznie zapraszają na Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, które odbędzie się 8 kwietnia 2016 roku w Instytucie Matematyki USz. (ul. Wielkopolska 15, sala 212). Program Kolokwium przedstawia się następująco:

  • 14:00-14:50 - Jerzy Kaczorowski - Zagadnienie rezonansu w teorii funkcji L
  • 15:00-15:30 - Andrzej Dąbrowski - Grupy Shafarevicha-Tate'a krzywych eliptycznych
  • 15:40-16:10 - Dawid Kędzierski - Faktoryzacje macierzowe dla domowych osobliwości
  • 16:50-17:40 - Krzysztof Przesławski - Kombinatoryka układów kostek
  • 17:50-18:20 - Ewa Ciechanowicz - Rozkład wartości i wzrost meromorficznych rozwiązań wybranych zespolonych równań różniczkowych zwyczajnych
  • 18:30-19:00 - Jarosław Woźniak - Niefourierowski problem momentów w zagadnieniu sterowania optymalnego