Aktualności

Konferencja w setną rocznicę urodziń prof. Feliksa Barańskiego

W dniu 19 maja 2015 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja naukowo-wspomnieniowa w setną rocznicę urodzin Profesora Feliksa Barańskiego. Organizatorami spotkania są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu.

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

6. Forum Matematyków Polskich

W dniach 7-12 września 2015 w Warszawie odbędzie się 6. Forum Matematyków Polskich. Forum to cykliczne spotkania matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, które sprzyjają wymianie myśli oraz dyskusjom o zadaniach matematyki współczesnej, a także są miejscem debaty o  problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Konkurs matematyczny M@tando 2015

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o,  we współpracy z Miastem Gliwice  oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu  Matematycznego „M@tando” – czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Requiescat in pace

Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek 23 stycznia 2015 roku zmarł członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego Szanowny Kolega Jerzy Hejmanowski.

Niech spoczywa w pokoju.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Werbowskiemu oraz Państwu Małgorzacie oraz Januszowi Migdom za przekazanie Oddziałowi Poznańskiemi PTM materiałów archiwalnych, w tym książeczki kasowej z lat międzywojennych oraz dzienników zebrań Oddziału.

Serdeczne podziękowania składamy również Pani Aleksandrze Ponińskiej za przekazanie kilkudziesięciu sztuk fotografii, dokumentów oraz pamiątek po prof. Władysławie Orliczu i jego małżonce Zofii Orliczowej.

Nowy członek OP PTM

Dnia 2 stycznia 2015 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Marcin Anholcer.

Serdecznie gratulujemy!

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM serdeczne życzenia zdrowia, radości oraz ciepłej rodzinnej atmosfery. Kolejny zaś Rok 2015 niech będzie dla Państwa czasem sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Nowi członkowie OP PTM

Dnia 12 grudnia 2014 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęci zostali Marek Kaluba oraz Bartosz Naskręcki.

Serdecznie gratulujemy!