Aktualności

Latex. Książka kucharska

LaTeX książka kucharska

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nową pozycją na rynku wydawniczym dotyczącą LaTeXa. Autorzy podręcznika "LaTeX. Książka kucharska" - Marcin Borkowski oraz Bartłomiej Przybylski - w sposób przystępny omówili zarówno zagadnienia podstawowe jak i te nieco trudniejsze. Na uwagę zasługuje również fakt, że książka ta ma charakter bezpłatny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Bartłomieja Przybylskiego lub na Portalu PTM.

Nowy członek OP PTM

Dnia 16 czerwca 2015 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Zbigniew Błaszczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Zgromadzenie Delegatów PTM

Tegoroczne Zebranie Delegatów PTM odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2015 roku. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali 403 w budynku Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

Konferencja w setną rocznicę urodziń prof. Feliksa Barańskiego

W dniu 19 maja 2015 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja naukowo-wspomnieniowa w setną rocznicę urodzin Profesora Feliksa Barańskiego. Organizatorami spotkania są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu.

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

6. Forum Matematyków Polskich

W dniach 7-12 września 2015 w Warszawie odbędzie się 6. Forum Matematyków Polskich. Forum to cykliczne spotkania matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, które sprzyjają wymianie myśli oraz dyskusjom o zadaniach matematyki współczesnej, a także są miejscem debaty o  problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Konkurs matematyczny M@tando 2015

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o,  we współpracy z Miastem Gliwice  oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu  Matematycznego „M@tando” – czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Requiescat in pace

Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek 23 stycznia 2015 roku zmarł członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego Szanowny Kolega Jerzy Hejmanowski.

Niech spoczywa w pokoju.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Werbowskiemu oraz Państwu Małgorzacie oraz Januszowi Migdom za przekazanie Oddziałowi Poznańskiemi PTM materiałów archiwalnych, w tym książeczki kasowej z lat międzywojennych oraz dzienników zebrań Oddziału.

Serdeczne podziękowania składamy również Pani Aleksandrze Ponińskiej za przekazanie kilkudziesięciu sztuk fotografii, dokumentów oraz pamiątek po prof. Władysławie Orliczu i jego małżonce Zofii Orliczowej.