Aktualności

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM serdeczne życzenia zdrowia, radości oraz ciepłej rodzinnej atmosfery. Kolejny zaś Rok 2016 niech będzie dla Państwa czasem sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Dzień Delty 2016

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Oddziału Poznańskiego PTM serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Dniu Delty, który odbędzie się 19 lutego 2016 roku na WMI UAM w godzinach od 10:30 do 14:45.

Dodajmy, że miesięcznik Delta jest najstarszym w Polsce magazynem popularnonaukowym adresowanym do miłośników nauk przyrodniczych. Wydawany jest przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Wykłady i warsztaty podczas Dnia Delty poprowadzą: Marek Kordos, Wojciech Czerwiński, Łukasz Rajkowski, Krzysztof Turzyński, Wiktor Bartol oraz Kamila Łyczek. Szczegółowy plan Dnia Delty oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie WMI UAM.

7th Podlasie Conference on Mathematics

W dniach 8-11 czerwca 2016 roku w Białymstoku odbędzie się 7th Podlasie Conference on Mathematics, konferencja organizowana cyklicznie (co dwa lata) przez Oddział Białostocki PTM, Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Poznańską.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji.

Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które odbędzie się dnia 24 listopada 2015 (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wystąpienie Prezesa PTM Wacława Marzantowicza.
  3. Wystąpienie Prezesa OP PTM Dariusza Bugajewskiego.
  4. Przedstawienie informacji dotyczących:
    • budżetu OP PTM;
    • liczby członków OP PTM.
  5. Zaprezentowanie wybranych materiałów archiwalnych dotyczących pani Zofii Orliczowej.
  6. Dyskusja i wolne głosy.

Matematyka w obiektywie

Uniwersytet Szczeciński wraz z Szczecińskim Oddziałem PTM organizują  6. edycję konkursy "Matematyka w obiektywie". W tym roku szczególnie cenione będą fotografie ukazujące piękno, harmonię, elegancję, powszechność i użyteczność matematyki. Na zwycięzców i na ambasadorów czekają nagrody rzeczowe. Nowością tegorocznej edycji jest nagroda specjalna Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym. Termin nadsyłania zgoszeń do Konkursu upływa 31 października 2015 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Dzień Popularyzacji Matematyki

Dnia 10 września 2015 roku w ramach 6. Forum Matematyków Polskich odbył się Dzień Popularyzacji Matematyki - spotkanie adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz wszystkich pasjonatów matematyki. Tego dnia można było wziąć udział w wielu ciekawych wykładach, warsztatach, pokazach, a także obejrzeć wystawy i filmy o tematyce matematycznej. Wśród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele Koła Naukowego StuDMat z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, którego opiekunami są członkinie naszego Oddziału - Edyta Juskowiak oraz Edyta Nowińska.

Więcej informacji o Dniu Popularyzacji Matematyki można znaleźć na stronie internetowe tego wydarzenia.

Zgromadzenie Delegatów PTM

Dnia 20 czerwca 2015 roku odbyło się Zgromadzenie Delegatów PTM, w którym udział wzięli przedstawiciele Oddziału Poznańskiego PTM. Podczas Zgromadzenia podjęto w szczególności uchwałę dotyczącą przeprowadzania głosowań on-line, jak również uzgodniono, iż od nowego roku 50% wpływów ze składek członkowkich pozostanie w oddziałach.

Latex. Książka kucharska

LaTeX książka kucharska

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nową pozycją na rynku wydawniczym dotyczącą LaTeXa. Autorzy podręcznika "LaTeX. Książka kucharska" - Marcin Borkowski oraz Bartłomiej Przybylski - w sposób przystępny omówili zarówno zagadnienia podstawowe jak i te nieco trudniejsze. Na uwagę zasługuje również fakt, że książka ta ma charakter bezpłatny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Bartłomieja Przybylskiego lub na Portalu PTM.

Nowy członek OP PTM

Dnia 16 czerwca 2015 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Zbigniew Błaszczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Zgromadzenie Delegatów PTM

Tegoroczne Zebranie Delegatów PTM odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2015 roku. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali 403 w budynku Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.