Aktualności

Wybory Władz Oddziału Poznańskiego PTM

Dnia 22 listopada 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz Oddziału na kadencję 2017-2019. Podczas zebrania przedstawione zostały również sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnią kadencję oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie zaopiniowała działalność ZOP PTM w latach 2014-2016 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W głosowaniu tajnym członkowie Oddziału uczestniczący w Walnym Zebraniu opowiedzieli się jednomyślnie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTM.

Szczegółowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 1. Prezes: Dariusz Bugajewski
 2. Wiceprezes: Alina Gleska
 3. Sekretarz: Piotr Kasprzak
 4. Skarbnik: Michał Goliński
 5. Członkowie Zarządu OP PTM:
  • Marcin Borkowski
  • Karol Gajda
  • Edyta Juskowiak
  • Augustyn Markiewicz
 6. Komisja Rewizyjna:
  • Jerzy Jaworski
  • Albert Kubzdela
  • Małgorzata Migda
 7. Delegaci:
  • Marcin Anholcer
  • Marcin Borkowski
  • Dariusz Bugajewski
  • Karol Gajda
  • Alina Gleska
  • Jerzy Jaworski
  • Piotr Kasprzak
  • Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
  • Małgorzata Migda
 8. Zastępcy Delegatów:
  • Daria Bugajewska
  • Roman Czarnowski
  • Krzysztof Górnisiewicz
  • Jerzy Grzybowski
  • Edyta Juskowiak
  • Adrian Łydka
  • Augustyn Markiewicz
  • Aneta Sikorska-Nowak
  • Ryszard Urbański

Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM ważność wyborów nowych Władz Oddziału musi jeszcze zostać stwierdzona przez Komisję Wyborczą PTM.

Wybory Władz Naczelnych PTM

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego wybrało w dniu 19 listopada 2016 roku nowe władze na kadencję 2017-2019. Prezesem został wybrany prof. dr hab. Wacław Marzantowicz. Z Oddziału Poznańskiego PTM wybrano jeszcze prof. dra hab. Piotra Śniadego (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), powierzając mu funkcję Wiceprezesa oraz dra inż. Karola Gajdę (Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej), który został członkiem Komisji Rewizyjnej PTM. Serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM formalnie ważność wyborów stwierdzi Komisja Wyborcza PTM w komunikacie wydanym w stosownym terminie.

Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM

W związku z końcem 3-letniej kadencji i wymogiem wyboru nowego zarządu oddziału do końca listopada br., Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego PTM, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Proponuje się następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnią kadencję.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybory Prezesa Oddziału.
 11. Wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybór Delegatów na Zgromadzenie Delegatów.
 13. Wolne głosy i dyskusja.

Requiescat in pace

Z żalem zawiadamiamy, że w środę 2 listopada 2016 roku zmarła dr Helena Musielak - członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Msza pogrzebowa za duszę zmarłej odbędzie się 9 listopada 2016 roku o godzinie 8.00 w Kościele Najświętszego Zbawiciela (ul. Fredry 11). Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na Cmentarzu Komunalnym Junikowo o godzinie 10:10.

Niech spoczywa w pokoju.

Nowy członek OP PTM

Dnia 7 sierpnia 2016 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Bartłomiej Bzdęga.

Serdecznie gratulujemy!

Requiescat in pace

Z przykrością zawiadamiamy, że we czwartek 4 sierpnia 2016 roku zmarł członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. dr hab. Paweł Domański.

Msza pogrzebowa za duszę zmarłego odbędzie się 10 sierpnia 2016 roku o godzinie 10.15 w Kościele Świętego Krzyża na Górczynie (ul. Częstochowska 16). Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na Cmentarzu Górczyńskim o godzinie 11:30.

Niech spoczywa w pokoju.

Zgromadzenie Delegatów PTM

Dnia 18 czerwca 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Delegatów PTM, w którym udział wzięli przedstawiciele Oddziału Poznańskiego PTM. Delegaci po zapoznaniu się ze sprawozdaniem postanowili udzielić Zarządowi Głównemu absoluturium. Podczas Zgromadzenia podjęto także uchwałę, która nie pozwala pełnić funkcji Prezesa PTM dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Zgromadzenie Delegatów PTM

Tegoroczne Zebranie Delegatów PTM odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2016 roku. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali 403 w budynku Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

Sukces Koła Matematycznego

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Koła Matematycznego prowadzonego przy współpracy naszego Oddziału przez panią Barbarę Skibę w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu. Jeden z członków Koła, Dawid Bugajewski, został laureatem dwóch konkursów matematycznych: Złotej Żabki organizowanej przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS oraz Konkursu Matematycznego Pangea organizowanego przez Meridian International School w Warszawie we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula.

Sesja poświęcona pamięci profesora Rylla-Nardzewskiego

Oddział Wrocławski PTM wspólnie z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim, uczelniami, których wieloletnim pracownikiem był zmarły w ubiegłym roku profesor Czesław Ryll-Nardzewski, organizuje w dniach 27-28 maja 2016 sesję naukową poświęconą jego pamięci.

Profesor Ryll-Nardzewski był znakomitym polskim matematykiem. Jego zainteresowania naukowe koncetnrowały się wokół logiki i podstaw matematyki, teorii miary, teorii ergodycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii procesów stochastycznych oraz analizy funkcjonalnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej sesji.