Aktualności

Zgromadzenie Delegatów PTM

Tegoroczne Zebranie Delegatów PTM odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2016 roku. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali 403 w budynku Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

Sukces Koła Matematycznego

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Koła Matematycznego prowadzonego przy współpracy naszego Oddziału przez panią Barbarę Skibę w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu. Jeden z członków Koła, Dawid Bugajewski, został laureatem dwóch konkursów matematycznych: Złotej Żabki organizowanej przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS oraz Konkursu Matematycznego Pangea organizowanego przez Meridian International School w Warszawie we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula.

Sesja poświęcona pamięci profesora Rylla-Nardzewskiego

Oddział Wrocławski PTM wspólnie z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim, uczelniami, których wieloletnim pracownikiem był zmarły w ubiegłym roku profesor Czesław Ryll-Nardzewski, organizuje w dniach 27-28 maja 2016 sesję naukową poświęconą jego pamięci.

Profesor Ryll-Nardzewski był znakomitym polskim matematykiem. Jego zainteresowania naukowe koncetnrowały się wokół logiki i podstaw matematyki, teorii miary, teorii ergodycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii procesów stochastycznych oraz analizy funkcjonalnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej sesji.

7. Forum Matematyków Polskich

W dniach 12-17 września 2016 w Olsztynie odbędzie się 7. Forum Matematyków Polskich. W roku bieżącym Forum organizowane jest z udziałem matematyków ukraińskich.

Forum to cykliczne spotkania matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, które sprzyjają wymianie myśli oraz dyskusjom o zadaniach matematyki współczesnej, a także są miejscem debaty o  problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Latex. Książka kucharska

LaTeX książka kucharska

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się wersja papierowa wydanej dotąd jedynie w formie elektronicznej książki Marcina Borkowskiego i Bartłomieja Przybylskiego „LaTeX – książka kucharska”.

„Część «Receptury» stanowi główną część książki. To właściwe podejście.” – Ewaryst Rafajłowicz

„[D]la autorów wielkie uznanie za napisanie nad wyraz potrzebnego i bardzo dobrego podręcznika.” – Krzysztof Ciesielski, „Wiadomości Matematyczne”

Nowy członek OP PTM

Dnia 18 marca 2016 roku decyzją Zarządu OP PTM w poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyjęty został Wojciech Politarczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego PTM najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Szczecińskie Kolokwium Matematyczne

Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział PTM serdecznie zapraszają na Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, które odbędzie się 8 kwietnia 2016 roku w Instytucie Matematyki USz. (ul. Wielkopolska 15, sala 212). Program Kolokwium przedstawia się następująco:

 • 14:00-14:50 - Jerzy Kaczorowski - Zagadnienie rezonansu w teorii funkcji L
 • 15:00-15:30 - Andrzej Dąbrowski - Grupy Shafarevicha-Tate'a krzywych eliptycznych
 • 15:40-16:10 - Dawid Kędzierski - Faktoryzacje macierzowe dla domowych osobliwości
 • 16:50-17:40 - Krzysztof Przesławski - Kombinatoryka układów kostek
 • 17:50-18:20 - Ewa Ciechanowicz - Rozkład wartości i wzrost meromorficznych rozwiązań wybranych zespolonych równań różniczkowych zwyczajnych
 • 18:30-19:00 - Jarosław Woźniak - Niefourierowski problem momentów w zagadnieniu sterowania optymalnego

Dzień Delty 2016

W dniu 19 lutego 2016 roku na Wydziale Matematyki i Inforamtyki UAM zorganizowany został Dzień Delty, w trakcie którego odbyło się osiemnaście 45-minutowych spotkań z uczniami. Młodzież uczestniczyła m.in. w zajęciach zatytułowanych:

 • Geometrie nieeuklidesowe;
 • Paradoksy logiczne;
 • Czym są cząstki elementarne?
 • Budujemy spektroskop;
 • Bez reszty o resztach;
 • Problem za milion dolarów: czy zgadywanie pomaga;
 • Koła graniaste i kanciaste.

W wydarzeniu uczestniczyło około 900 osób, które przyjechały do Poznania z całej Wielkopolski.

Organizatorką Dnia Delty była nasza koleżanka Edyta Juskowiak - Członek Zarządu OP PTM.

VIII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice

W dniach 23-25 czerwca 2016 roku w Hucisku odbędzie się VIII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice organizowana przez Oddział Częstochowski PTM oraz Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej.

Konferencja odbywa się corocznie od 2009 roku i poświęcona jest  zagadnieniom zastosowań matematyki ze szczególnym uwzględnieniem modelowania matematycznego i analizy rozwiązań problemów mających znaczenie praktyczne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji.